หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย การฝึกอบรมเฉพาะทาง และการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์
การฝึกอบรมเฉพาะทาง และการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์
3 ก.พ. 2564
0
กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย
การฝึกอบรมเฉพาะทาง และการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สวทช. โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝัง ฝึกฝนทักษะปฏิบัติการวิจัยให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา รวมถึงการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เปิดประสบการณ์ในการฝึกฝนการใช้เครื่องมือวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมีทีมนักวิจัย และนักวิชาการของ สวทช. เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และฝึกฝนปฏิบัติการ ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางในหัวข้อที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ หรือ การอบรมที่ใช้โครงสร้างพื้นฐาน คือ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุปกรณ์การวิจัยที่มีอยู่ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นฐานในการฝึกอบรม

นอกจากการฝึกอบรมเฉพาะทาง บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ยังเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาเข้ามาฝึกฝนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของนักวิจัย และนักวิชาการของ สวทช. 

ด้านวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

3 ก.พ. 2564
0
แชร์หน้านี้: