หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
29 พ.ค. 2566
นักวิจัยนาโนเทค สวทช.ร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน ต่อยอดองค์ความรู้ด้านถ่านกัมมันต์ที่มีรูพรุนร่วมกับแมกนีเซียมออกไซด์ สู่วัสดุดูดซับยาโซลิโดรนิก แอซิด (Zoledronic acid; ZA) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสลายตัวของกระดูกในผู้ป่วยมะเร็ง-กระดูกพรุน ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตายเมื่อใช้ยาโซลิโดรนิกแอซิดในระยะยาว ด้วยจุดเด่น เพิ่มพื้นที่ผิว-เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับ และยังเข้ากันได้ดีกับเซลล์มนุษย์ สู่ต้นแบบวัสดุทางการแพทย์ที่สามารถต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต พร้อมเดินหน้าวิจัยเพิ่มในรูปของ Nanotube และ Nanopore ที่มีประสิทธิภาพการดูดซับสูงยิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
29 พ.ค. 2566
“นวัตกรรมข้าวเหนียวไทย” ผลงานจากโครงการ BCG Naga Belt Road กวาด 13 รางวัล การประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในเวทีนานาชาติ “EUROINVENT 2023”
อ่านเพิ่มเติม
26 พ.ค. 2566
สวทช. พัฒนาค่ายสะเต็มแนวใหม่ ผ่านกิจกรรม “อลิซในดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์” เพื่อเสริมสมรรถนะและฝึกทักษะสำคัญในโลกอนาคตให้เยาวชน
อ่านเพิ่มเติม
25 พ.ค. 2566
ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจาก ‘เปลือกมะพร้าวและใบลิ้นจี่’ ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งสู่ ‘ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองสามน้ำ’
อ่านเพิ่มเติม
24 พ.ค. 2566
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2566) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิด “การทดสอบภาคสนามจากผลงานโครงการวิจัยและพัฒนาแพล็ตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล ผู้แทนผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และอนุกรรมการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สายงานกลยุทธ์องค์กร ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ลานจอดรถ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
24 พ.ค. 2566
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโอวาทแก่คณะเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลสร้างชื่อในเวทีโลกจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สำหรับเยาวชน ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ณ เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านเพิ่มเติม
23 พ.ค. 2566
(23 พฤษภาคม 2566) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ :ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนไทย ที่เดินทางไปสร้างชื่อเสียงจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จัดโดย Society for Science & the Public ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสนุกไปกับการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนมีประสบการณ์จากการแข่งขันบนเวทีโลก ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เป็นรากฐานและกำลังสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต
อ่านเพิ่มเติม
22 พ.ค. 2566
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2566): ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโส กลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้ารับรางวัลเกียรติยศ (Honorary Awards) ในฐานะผู้พฒนา โครงการ Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ประเภทผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงการจัดการ ด้านกำจัดขยะ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจด้านการรักษา ด้านคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการยกระดับคุณภาพชีวิต และด้านการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution) ในการประกาศรางวัล Thailand Green Design Awards 2023  
อ่านเพิ่มเติม
22 พ.ค. 2566
แอร์สุดคลีน ลมสุดคูล ด้วยนวัตกรรมทำความสะอาดแอร์ “PAC Klean” >> Tech: สุดคูล ! ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ “PAC Klean” ผลิตด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้งานง่าย ไม่ต้องเรียกช่างล้างแอร์บ่อย ช่วยย่อยสลายสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสะสมของเชื้อโรค ลดการอุดตันของท่อน้ำทิ้ง คิดค้นและพัฒนาโดยผู้ประกอบการร่วมกับนักวิจัยไทย หนึ่งในผลงานนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) ซึ่งจัดโดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรกว่า 40 หน่วยงาน
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม