หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
27 ต.ค. 2564
เยาวชนตัวแทนประเทศไทย ‘ทีมอินเดนเทชัน เออเร่อ’จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย เอาชนะเยาวชนคู่แข่งจาก 8 ประเทศ โดยสามารถทำคะแนนเป็นอันดับ 1 จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ของ NASA บนสถานีอวกาศนานาชาติ ในโครงการคิโบะ โรบอต โปรแกรมมิ่ง ชาเลนจ์ ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
21 ต.ค. 2564
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรม “AI Innovation JumpStart Batch3: Pitching Online” เวทีที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ รวมไปถึงบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี เข้ามานำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเตรียมต่อยอดนำไปใช้จริงในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีทีมนักพัฒนา 22 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ามานำเสนอผลงาน 22 นวัตกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม
20 ต.ค. 2564
หลังประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Professional Use สำหรับผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต่อยอดสู่ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือแบบ SELF TEST ด้วยเทคนิค LFA ซึ่งผ่านการประเมินเทคโนโลยีจาก อย. เรียบร้อยแล้ว หวังเป็นทางเลือกช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อ เพื่อลดภาระงานบุคลากรทางการแพทย์ ส่งไม้ต่อเอกชน ขยายกำลังการผลิต รองรับความต้องการของตลาด
อ่านเพิ่มเติม
20 ต.ค. 2564
นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำพนักงาน สวทช. ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ภายในสวนหน้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี
อ่านเพิ่มเติม
19 ต.ค. 2564
สวทช. เปิดรับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Program) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาพฤกษศาสตร์, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ , Biology, Molecular Biology, Molecular pathology, Chemistry, Molecular Genetics, Biochemistry, Food Biotechnology, Microbiology, Virology, Plant Physiology, Plant Biochemistry, Ecology/remote sensing หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่มเติม
19 ต.ค. 2564
(15 ตุลาคม 64)  เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (WMSL) เจ้าของเว็ปไซต์ WealthMagik.com ประกาศผลผู้ชนะโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Award Season 6 ประกวดผลงานแอนิเมชัน และหนังสั้น “เงินทองต้องใส่ใจ” ชิงเงินรางวัล  มูลค่ารวม 275,000 บาท ผ่านระบบ Zoom Online
อ่านเพิ่มเติม
18 ต.ค. 2564
สวทช. เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม
16 ต.ค. 2564
ที่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี - ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เข้าเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี ผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมะม่วงอาร์ทูอีทู ที่ได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวง อว. โดยโปรแกรม ITAP (ไอแทป) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาห้องบ่มและการทดสอบประสิทธิภาพการบ่มผลมะม่วงเชิงพาณิชย์ เพื่อลดการใช้ถ่านแก๊สและเอทีฟอน หันมาใช้แก๊สเอทิลีนในการบ่มแทน ซึ่งภายหลังการพัฒนาห้องบ่มแก๊สเอทิลีน พบว่า ธุรกิจสามารถลดต้นทุนในการบ่ม 1 รอบการผลิต (8 เดือนต่อปี) มากถึง 536,424 บาท ตลอดจนเกิดเป็นเทคโนโลยี 7 ดี (2 ลด 2 เพิ่ม 3 ดี) ที่สามารถต่อยอดไปใช้ในการบ่มผลไม้ทุเรียนและผลไม้อื่น ๆ ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
15 ต.ค. 2564
สวทช. ร่วมกับ 4 พันธมิตร หนุนสร้าง Tech Startup  จัดกิจกรรม “AI Innovation JumpStart Batch3: Pitching Online”
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม