หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
23 ก.ค. 2567
ผอ.สวทช. อัปเดต 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ใน 5 ปีข้างหน้า ในงาน “Thailand Tech Show – อว. Fair 2024”
อ่านเพิ่มเติม
23 ก.ค. 2567
อัปเดต 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง 2024 ที่เวที Thailand Tech Show 2024 ในงาน มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ (อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND)
อ่านเพิ่มเติม
22 ก.ค. 2567
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเปิดงาน “อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” มหกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อ่านเพิ่มเติม
21 ก.ค. 2567
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบโล่เกียรติคุณจากงาน InfoComm Asia 2024 ในฐานะหน่วยงานที่ร่วมแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ งาน InfoComm Asia 2024 นำเสนอนวัตกรรม Pro-AV ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
อ่านเพิ่มเติม
18 ก.ค. 2567
‘MicroWash-V’ ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ บริโภคปลอดภัยใน 5 นาที
อ่านเพิ่มเติม
17 ก.ค. 2567
Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์และจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงขั้นตอนการแจ้งปัญหาให้สะดวกยิ่งขึ้นอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม
16 ก.ค. 2567
Thailand Tech Show 2024 วิทยาศาสตร์….เพื่อยกระดับขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่อนาคต เสริมแกร่งธุรกิจไทย
อ่านเพิ่มเติม
12 ก.ค. 2567
CRDF Global ร่วมกับ IJC-FOODSEC โดย สวทช. มธ. และ QUB จัดประชุมความปลอดภัยด้านอาหารและผลผลิตทางการเกษตร ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก
อ่านเพิ่มเติม
12 ก.ค. 2567
อว. พร้อมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม