หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
3 ธ.ค. 2564
ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานทำสวน นำโดยคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. คุณภาคภูมิ ศิริเวช ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ และคุณอุดมรัตน์ วัฒนกูล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก
อ่านเพิ่มเติม
2 ธ.ค. 2564
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สท.) และฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ สวทช. ลงพื้นที่ร่วมกับภาคเอกชนกระชับความร่วมมือกับ 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาฯ และ 3 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ขับเคลื่อน “โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” กำหนดโจทย์มุ่งเป้าและวางแผนดำเนินงานร่วมกัน ให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตั้งเป้ายกระดับคนจนเป้าหมายในมิติเศรษฐกิจพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีรายได้ก้าวพ้นเส้นความยากจน ยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
อ่านเพิ่มเติม
1 ธ.ค. 2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรม ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ติวเข้มกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและซัพพลายเชน ในการยกระดับโรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ให้ได้ 100% ภายในปี 2568 ตอบโจทย์นโยบาย BCG Economy Model สาขาเกษตรและอาหาร
อ่านเพิ่มเติม
30 พ.ย. 2564
สวทช. เสริมแกร่ง วิสาหกิจชุมชนบ้านเบิร์ด เบิร์ด ตามรอยเท้าพ่อ จ.ปทุมธานี เข้าถึงบริการวิเคราะห์ทดสอบสารสำคัญ “กัญชา-กัญชง-กระท่อม” ระดับมาตรฐานสากลได้ภายในประเทศ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC) ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านเบิร์ด เบิร์ด ตามรอยเท้าพ่อ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ การส่งกัญชาวิเคราะห์และทดสอบหาปริมาณกลุ่มสารแคนนาบินอยด์ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย ผ่านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ให้สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้เทียบเท่าผลิตภัณฑ์สากล โดยมี ดร. ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) และ นายสมบูรณ์ สุขสุเมฆ ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเบิร์ด เบิร์ด ตามรอยเท้าพ่อ ร่วมลงนามและมี คุณยุคล สูตะบุตร ดร.นภัทร สูตะบุตร ดร.นภัค สุนทรเดชาวัฒนา คุณปฏิกรณ์ ศรีสงคราม ผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณภัทระ สิริโรจน์นานนท์ บริษัทภัทรวี เป็นสักขีพยานและเข้าร่วมงานในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม
30 พ.ย. 2564
เอชพีอี ผนึกศูนย์ไทยเอสซี ภายใต้สวทช. ยกระดับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไทย ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียน เพื่อรองรับการวิจัยและประมวลผลข้อมูลขั้นสูง เผยผลงานล่าสุดประมวลผลข้อมูลทางพันธุกรรมของไวรัส เพื่อหาแนวทางป้องกัน และรักษาโรคโควิด หลายหน่วยงาน รวมถึงการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นPM2.5 ได้ล่วงหน้า3 วัน
อ่านเพิ่มเติม
27 พ.ย. 2564
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียง เหนือจำนวน 11 มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมและผลักดัน 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาคได้แก่ KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัว, ThaiJo หรือ Thai Journals Online:  แพลตฟอร์มบริหารจัดการองค์ความรู้ (วารสาร) วิชาการของประเทศ, Massive Open Online Courses หรือ MOOC ระบบการศึกษาออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน, Navanurak Platform: ซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ และ Museum Pool: ระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้เป็นโมไบล์แอปพลิเคชันนำชมได้ เพื่อกระจายสู่การใช้งานและพัฒนาชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม
27 พ.ย. 2564
ENTEC สวทช. ได้รับทุนวิจัยเรื่อง Strategic Integration of Electric Vehicle into ASEAN Biofuel Roadmap จาก ASEAN-Korea Economic Cooperation (AKEC) Fund
อ่านเพิ่มเติม
27 พ.ย. 2564
12 นักวิจัย สวทช. ที่มีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก
อ่านเพิ่มเติม
26 พ.ย. 2564
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) และฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอด บริวเวอรี่ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลักโดย บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมอาหารในโครงการ “Food Innopolis Innovation Contest 2021” เวทีออนไลน์ที่ให้เหล่านวัตกรอาหาร ที่มีใจรักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และไอเดียนวัตกรรมอาหารล้ำยุค ทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Fly Weight) ระดับนักศึกษา (Light Weight) และระดับบุคคลทั่วไป (Heavy  Weight)  จำนวน 42 ทีม เข้าร่วมประชันไอเดียชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท และสร้างโอกาสในการต่อยอดสร้างธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหารร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์บนโลกเสมือนจริงแบบ Metaverse เทคโนโลยีดิจิทัลที่ผสานโลกเสมือนจริงคู่ขนานไปกับโลกจริง ผ่านทางเว็บไซต์ www.fiinnovationcontest.com
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม