หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
12 ก.ค. 2567
CRDF Global ร่วมกับ IJC-FOODSEC โดย สวทช. มธ. และ QUB จัดประชุมความปลอดภัยด้านอาหารและผลผลิตทางการเกษตร ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก
อ่านเพิ่มเติม
12 ก.ค. 2567
อว. พร้อมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
12 ก.ค. 2567
CPF บูรณาการความร่วมมือ สวทช. ต่อยอดวิจัยที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม พร้อมเยี่ยมชม LANTA Supercomputer และ Bioprocessing Facility
อ่านเพิ่มเติม
11 ก.ค. 2567
สวทช. จัดสัมมนาด้านชีวภัณฑ์จัดการศัตรูพืช เชื่อมนักวิจัยไบโอเทคพบปะเกษตรกร มุ่งสู่การผลิตพืชแบบเกษตรปลอดภัย
อ่านเพิ่มเติม
10 ก.ค. 2567
อว. ประกาศความพร้อม เนรมิตงานใหญ่ อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND เดินหน้ายกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต
อ่านเพิ่มเติม
9 ก.ค. 2567
สวทช. - SCB เปิดปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการ JSTP ระยะยาว รุ่นที่ 26 และ JSTP-SCB รุ่นที่ 6 เวทีเฟ้น ‘นักเรียน’ สายวิทย์ฯ สู่วิชาชีพ ‘นักวิทยาศาสตร์’
อ่านเพิ่มเติม
9 ก.ค. 2567
เนคเทค สวทช. ผนึก ศูนย์ TCI มจธ. เปิดตัวระบบ "ThaiRAP" เวอร์ชัน 2024 ทำให้ไทยเป็นประเทศแรกของโลก ที่มีระบบช่วยการวิเคราะห์สมรรถนะการวิจัยระดับชาติ เทียบเคียงนานาชาติ
อ่านเพิ่มเติม
9 ก.ค. 2567
ต่อเนื่องจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘Ve-Sea’ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปจากโปรตีนพืชในรูปแบบลูกชิ้นปลา เส้นปลา ฮือก้วย และกุ้ง เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ‘หมึกจากโปรตีนพืช’ ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่ม Ve-Sea ที่สายรักสุขภาพต้องว้าวอีกหนึ่งเทคโนโลยีแล้ว เพราะผลิตภัณฑ์นี้นอกจากจะมีเนื้อสัมผัสและรสชาติใกล้เคียงหมึกจริง ยังมีโปรตีนและไฟเบอร์ ปราศจากคอเลสเตอรอลและกลูเตน ที่สำคัญปลอดภัยจากสารเคมีที่อาจตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ปัจจุบันทีมวิจัยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตา เพราะกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและยังมีตัวเลือกไม่มากนัก
อ่านเพิ่มเติม
8 ก.ค. 2567
อว. เปิดตัว "ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว." เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ฯ นี้จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวง อว. และประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สายด่วน 1313, Facebook และ Line OA ของผู้พันวิทย์ อว.
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม