หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
29 ก.พ. 2567
สวทช. ผนึกกำลัง มธ. และ OR ร่วมวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
29 ก.พ. 2567
‘แพลตฟอร์มเต้านมจำลอง’ แบบจำลองเพื่อฝึกเก็บชิ้นเนื้อคัดกรองมะเร็งเต้านม
อ่านเพิ่มเติม
28 ก.พ. 2567
Charge Up เรื่องไม่ลับของการพัฒนาแบตเตอรี่
อ่านเพิ่มเติม
27 ก.พ. 2567
สวทช. -บพข. คิก ออฟ ‘MED Drive’  ยกระดับความสามารถผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
23 ก.พ. 2567
สวทช.-สวก.-กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในระบบอินทรีย์ นำร่องชาวไร่มันฯ พื้นที่อีสาน 160 ราย ผลิตมันอินทรีย์ 500 ไร่ ผลผลิตเพิ่ม 20-30%
อ่านเพิ่มเติม
22 ก.พ. 2567
เอสซีจี เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัย สวทช.
อ่านเพิ่มเติม
22 ก.พ. 2567
ไบโอเทค เปิดบ้าน TBRC คลังจุลินทรีย์ชั้นนำระดับอาเซียน ที่มีมากเกือบ 1 แสนสายพันธุ์ ชี้เป็นต้นน้ำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อตอบโจทย์วิจัย-อุตสาหกรรม หนุน BCG เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
อ่านเพิ่มเติม
22 ก.พ. 2567
PM2.5 พุ่งสูง ชวนมาสูดอากาศสะอาดที่ ‘MagikFresh’
อ่านเพิ่มเติม
21 ก.พ. 2567
สวทช. รับรางวัลทุนหมุนเวียน ประเภทประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น ปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม