หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
25 มิ.ย. 2567
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร พร้อม ส.ส. เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์และงานวิจัยด้านเอไอของ สวทช.
อ่านเพิ่มเติม
25 มิ.ย. 2567
สวทช. เนคเทค และเอ็มเทค ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดสัมมนา NSTDA Green Economy ในหัวข้อ "แนวทางและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับโรงงานสู่การผลิตที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียว
อ่านเพิ่มเติม
20 มิ.ย. 2567
สวทช. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา เวิร์กชอปพัฒนากิจกรรมและอุปกรณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประหยัด ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
19 มิ.ย. 2567
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ สวทช. เข้าร่วม พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสร้างองค์ความรู้ด้าน “นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และคืนความอ่อนเยาว์” REVITALIZING & REJUVENATING Innovation course for Health (2RICH) ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ สวทช. กระทรวง อว.โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ปวีณ นราเมธกุล ผู้อำนวยฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและสัญญา สวทช. ร่วมงาน ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กทม.
อ่านเพิ่มเติม
19 มิ.ย. 2567
สวทช. ได้รับการยกย่องจากวุฒิสภา ในฐานะ "องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ"
อ่านเพิ่มเติม
19 มิ.ย. 2567
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รองศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. และนักวิจัย เอ็มเทค สวทช. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซิโป 2024" และงาน "ออโตโมทีฟ ซัมมิท" โดยมี นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งแสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "มุ่งสู่นวัตกรรมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตเพื่อความยั่งยืน" ในโอกาสนี้ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า ในงานสัมมนากว่า 50 หัวข้อที่อาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ จัดขึ้นมานั้น หนึ่งในไฮไลท์คือ "ออโตโมทีฟ ซัมมิท" สุดยอดงานสัมมนาด้านวิชาการแห่งวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่สถาบันยานยนต์จัดร่วมกับอาร์เอ็กซ์เทรดเด็กซ์มานานถึง 11 ปีแล้ว โดยในปีนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้ด้านยานยนต์ที่ครอบคลุมทุกมิติแห่งความยั่งยืน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของ Sustainable Development Goals (SDGs) ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
19 มิ.ย. 2567
สวทช. จัดกิจกรรม “Pharma ConneX 2024” จับคู่นักวิจัย-นักพัฒนา เฟ้นหางานวิจัยตอบโจทย์ธุรกิจสุขภาพและการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
18 มิ.ย. 2567
แกะกล่องงานวิจัย : แบตเตอรี่อุปกรณ์พกพา ปลอดภัย ยืดหยุ่นสูง
อ่านเพิ่มเติม
17 มิ.ย. 2567
“อนุทิน – ศุภมาส” ร่วมแถลงแนวทาง “การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ตั้งเป้า 5 ปีผลิตด้านเซมิคอนดักเตอร์ 8 หมื่นคน - EV 1.5แสนคน - AI 5 หมื่นคน พร้อมพัฒนาระบบนิเวศหนุนการลงทุนใหม่ ยกระดับสู่ hub อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม