หน้าแรก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์
8 ธ.ค. 2566
“พันธุ์ข้าวรับโลกรวน” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และไบโอเทค สวทช. ร่วมอวดโฉมในงานเกษตรแฟร์กำแพงแสน 66 พร้อมเดินหน้าพัฒนาพันธุ์ข้าวลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อ่านเพิ่มเติม
7 ธ.ค. 2566
สวทช. ส่งมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ ให้แก่บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณชน
อ่านเพิ่มเติม
6 ธ.ค. 2566
สวทช. คว้ารางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 2 ปีซ้อน (2565-2566)
อ่านเพิ่มเติม
6 ธ.ค. 2566
สวทช. เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมแสดงนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว” ในงาน “ดนตรีในสวน: H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”
อ่านเพิ่มเติม
4 ธ.ค. 2566
สวทช. ร่วมพันธมิตร พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุน ‘คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงบริการดิจิทัลอย่างเท่าเทียม (Digital inclusion)’
อ่านเพิ่มเติม
4 ธ.ค. 2566
นาโนเทค สวทช. เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็น “ถ่านชีวภาพ” ทดแทนถ่านหิน ลดต้นตอ PM2.5 ตอบ BCG เพื่อความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
3 ธ.ค. 2566
“ศุภมาส” ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมเยี่ยมชมโครงการนำร่องใช้ BCG ขับเคลื่อนชุมชนฐานการผลิตข้าวเหนียว BCG-NAGA Belt Road เน้นพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
อ่านเพิ่มเติม
1 ธ.ค. 2566
SMC เผยความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ 4.0 พร้อมเผยผลการสำรวจระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยปี 2566 ในกิจกรรมเปิดบ้าน SMC Open house 2023
อ่านเพิ่มเติม
1 ธ.ค. 2566
สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม