หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
26 พ.ย. 2563
0
กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง โดยเป็นกิจกรรมเพิ่มเวลาเรียนรู้ตามนโนบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวางพื้นฐานผู้เรียนให้มีกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในฐานะตัวคูณ และส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.

คุณวสุ ทัพพะรังสี
โทรศัพท์: 02-529-7100 ต่อ 77245
Email: vasu.dabbaransi@nstda.or.th

26 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: