หน้าแรก ข่าว บทความ
ข่าว สวทช.
บทความ
29 พ.ย. 2564
ฟื้นผิวด้วย LumiDart แผ่นนำแสงสามมิติ - นาโนเทค สวทช. ผสานเทคโนโลยีเข็มขนาดไมโครเมตร (MicroNeedles) กับการบำบัดผิวด้วยการฉายแสง (Phototherapy) พัฒนา “ลูมิดาร์ท (LumiDart)” แผ่นเข็มนำแสงสามมิติที่มีขนาดเล็กมากในระดับไมโครเมตร ตัวช่วยนำพาแสงไปยังชั้นใต้ผิวหนังโดยตรง ด้วยจุดเด่นคือ ใช้ความเข้มแสงน้อย เพิ่มประสิทธิภาพ และไม่เจ็บ แก้ปัญหาผิว อาทิ สิว จุดด่างดำ ผิวหน้าหย่อนคล้อย หรือรอยแผลเป็นจากสิว พร้อมต่อยอดสู่เทคโนโลยีการควบคุมและออกแบบเข็มเฉพาะทางที่สามารถใช้งานด้านการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
25 พ.ย. 2564
สวทช. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกันยังเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม
18 พ.ย. 2564
ไม่บ่อยครั้งที่เด็กและเยาวชนไทยจะได้ทำการทดลองบนโลกคู่ขนานกับการทดลองบนอวกาศ แต่ในที่สุดโอกาสดีๆ ก็มาถึงแล้ว เมื่อ สวทช. ร่วมกับ JAXA และหน่วยงานพันธมิตรจัดโครงการ Asian Herb in Space หรือ AHiS ขึ้นเมื่อต้นปี 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยกว่า 300 ทีมทั่วประเทศได้ทดลองปลูกโหระพา ราชาพืชสมุนไพรบนโลก เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกับที่นักบินอวกาศปลูกบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS)
อ่านเพิ่มเติม
4 พ.ย. 2564
“โรคไข้หูดับ” คือ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ความรุนแรงของโรคไม่เพียงสามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการหูหนวกถาวรแต่ยังเป็นอันตรายถึงชีวิต อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในไทยมีอัตราการติดเชื้อที่ไม่สูงนักจึงทำให้โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อที่ถูกเพิกเฉย และทำให้พิษภัยของโรคขยายตัวขึ้นอย่างเงียบๆ ทั้งด้านอัตราการติดเชื้อ การระบาดของโรค และภาวะเชื้อดื้อต่อยาต้านจุลชีพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข การเกษตร และการส่งออกเนื้อหมูของไทย
อ่านเพิ่มเติม
28 ต.ค. 2564
สวทช. จัดตั้ง “ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)” ขึ้นในปี 2562 ภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำหรับให้บริการทรัพยากรเพื่อการทำงานด้าน HPC แก่ภาครัฐและเอกชน มุ่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
21 ต.ค. 2564
ไบโอเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Cider vinegar แบบขั้นตอนเดียว สำหรับวัตถุดิบการเกษตรของไทย เป็นกระบวนการผลิตแบบง่ายและต้นทุนต่ำ ส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
อ่านเพิ่มเติม
12 ต.ค. 2564
วิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงอย่างมาก อันเนื่องมาจากจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 กลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตาซึ่งแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ทำให้ตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่มไม่เว้นแม้แต่คนพิการ ไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางการเห็น พิการทางการได้ยิน พิการทางการเคลื่อนไหว/ร่างกาย และพิการทางสติปัญญา ซึ่งยากต่อการเผชิญหน้ากับโรคระบาดนี้ได้เพียงลำพัง
อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ย. 2564
พลาสติกชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ ช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือทิ้ง นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG ลดภาระให้กับภาครัฐและและอุตสาหกรรมในการกำจัดขยะ
อ่านเพิ่มเติม
22 ก.ย. 2564
สวทช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยและน้ำตาลจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ด้วยการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ทั้งการพัฒนาสายพันธุ์อ้อย การทำเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ และการพัฒนาชุดตรวจเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำตาลระดับอุตสาหกรรม ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม