หน้าแรก ข่าว บทความ
ข่าว สวทช.
บทความ
21 เม.ย. 2564
แบตเตอรี่สังกะสีไอออน ปลอดภัย ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิดแม้เกิดการชำรุด เตรียมตั้งโรงงานต้นแบบ ผลิตเองภายในประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
1 เม.ย. 2564
ผลจะเป็นอย่างไร? ปลูกโหระพาในอวกาศเทียบกับบนพื้นโลก - ไม่เพียงการปลูกตามคู่มือ นักเรียนยังต้องออกแบบการทดลองปลูกด้วยแปรอิสระ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่แตกต่าง ฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดและวิจัย
อ่านเพิ่มเติม
25 มี.ค. 2564
สวทช. ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในรูปแบบจตุภาคีตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันประสบความสำเร็จ สามารถสร้างการเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยได้อย่างก้าวกระโดด
อ่านเพิ่มเติม
18 มี.ค. 2564
สวทช. เปิดตัวความสำเร็จผลงานวิจัย "โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์" มีลักษณะเส้นใยคล้ายเนื้อสัตว์ บริโภคมั่นใจ ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน
อ่านเพิ่มเติม
5 มี.ค. 2564
นาโนเทค สวทช. จับมือจุฬาฯ พัฒนาเทคโนโลยีการกรอง แก้ปัญหาฟลูออไรด์ปนเปื้อนในน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับพื้นที่ชายขอบ
อ่านเพิ่มเติม
25 ก.พ. 2564
30th Anniversary Story of NSTDA: 30 ปี สวทช. วิจัยยาต้านมาลาเรียเพื่อมนุษยชาติ
อ่านเพิ่มเติม
18 ก.พ. 2564
“Para Plearn” นวัตกรรมของเล่นจากยางพารา เสริมพัฒนาการเด็ก เล่นและเรียนรู้อย่างปลอดภัย
อ่านเพิ่มเติม
17 ธ.ค. 2563
ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 นั่นหมายความว่า ในสังคมหรือประเทศนั้นๆ จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ
อ่านเพิ่มเติม
15 ธ.ค. 2563
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พัฒนา “COXY-AMP” (โคซี่-แอมป์) ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว” นวัตกรรมที่จะช่วยให้การตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น หนึ่งในงานวิจัยน่าลงทุนที่นำเสนอบน เวที Investment Pitching ในกิจกรรม NSTDA Investors' Day 2020 ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2020
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม