หน้าแรก ติดต่อเรา แผนที่ แผนผัง
แผนที่ แผนผัง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:
0-2564-7000
โทรสาร:
0-2564-7001-5
Call Center:
0-2564-8000
e-mail:
info@nstda.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) – โยธี
73/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:
0-2644-8150-54
โทรสาร:
0-2644-8027-29
e-mail:
info@nstda.or.th

 

ภาพแผนที่การเดินทาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สำนักงาน – โยธี

แผนที่ โยธี