หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
18 ต.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4
15 ก.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3
27 เม.ย. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2
22 มี.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
26 พ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
14 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน ผลการดำเนินงาน