หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว สวทช.
ปฏิทินกิจกรรม
30 มิ.ย. 2564
(Facebook Live) พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงาน PETE (พีท) เปลปกป้อง และมอบให้กับ สพฉ. เพื่อใช้ในภารกิจการแพทย์ฉุกเฉิน
อ่านเพิ่มเติม
18 มิ.ย. 2564
ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์เรื่อง “การค้นพบพืชวงศ์ขิง 8 ชนิดใหม่ของโลก !! กับการต่อยอดการใช้ประโยชน์ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG”
อ่านเพิ่มเติม
10 พ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564
สวทช. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
5 พ.ค. 2564
(5 พฤษภาคม 2564) Facebook Live แถลงข่าว “โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อวกาศ The 2nd Kibo Robot Programming Challenge”
อ่านเพิ่มเติม
27 เม.ย. 2564 - 14 พ.ค. 2564
ขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรม หรือธุรกิจโฮมสเตย์ อบรมออนไลน์ “ฟรี” ” Digital Marketing for Hotel ” 4 หลักสูตรการตลาดดิจิตอล สร้างยอดปัง
อ่านเพิ่มเติม
26 เม.ย. 2564 - 29 เม.ย. 2564
(29 เม.ย 64) เชิญรับชม Facebook Live “พิธีมอบ PETE (พีท) เปลปกป้อง – เปลความดันลบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย”
อ่านเพิ่มเติม
7 เม.ย. 2564 - 8 เม.ย. 2564
สวทช. ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “ฉลาดคิด ฉลาดปลูก ฉลาดขาย ให้ได้มะเขือเทศคุณภาพ”
อ่านเพิ่มเติม
28 มี.ค. 2564 - 19 เม.ย. 2564
ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ประจำปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) รอบ 2”
อ่านเพิ่มเติม
12 มี.ค. 2564 - 27 เม.ย. 2564
ด้วยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin : UCD) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปี จำนวน ๒ ทุน โดยไม่มีภาระผูกพัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม