หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว สวทช.
ปฏิทินกิจกรรม
30 ก.ย. 2564
ฟรี…คลินิกให้คำปรึกษาออนไลน์ธุรกิจเทคโนโลยีแบบตัวต่อตัวเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญพันธมิตรชั้นนำAdvisory Clinic@TSP
อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ย. 2564
สวทช. เปิดรับสมัครการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 The 24th National Software Contest: NSC 2022 (รับสมัคร 17 ส.ค. – 30 ก.ย. 64)
อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ย. 2564
กิจกรรม HPC Tech Talk EP.1 “เปิดโลก HPC นำวิจัยไทยสู่สากล”
อ่านเพิ่มเติม
29 ก.ย. 2564
🛑(Facebook Live) R&D Sharing EP.9 “BodiiRay เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ พร้อมใช้ในโรงพยาบาลสนาม”
อ่านเพิ่มเติม
28 ก.ย. 2564 - 29 ก.ย. 2564
งานสัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Rethinking Malaria in the Context of COVID–19”
อ่านเพิ่มเติม
27 ก.ย. 2564 - 28 ก.ย. 2564
ขอเชิญผู้สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Deep Tech Startup) เข้าร่วมกิจกรรม NSTDA ACCEL : Demo Days
อ่านเพิ่มเติม
22 ก.ย. 2564
🛑(Facebook Live) R&D Sharing 2021: EP.8 เปลความดันลบ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19
อ่านเพิ่มเติม
15 ก.ย. 2564
🛑(Facebook Live) R&D Sharing 2021: EP.7 ชุดตรวจนาโน COVID-19 Antigen Rapid Test
อ่านเพิ่มเติม
14 ก.ย. 2564
สัมมนาออนไลน์..เสริมแกร่งธุรกิจด้วยแหล่งทุนและกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม