หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
24 พ.ย. 2563
0
กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย
ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน มี 2 แบบ คือ ค่ายหนึ่งวัน และค่ายค้างคืน

ค่ายหนึ่งวัน

เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นสร้างความตระหนัก จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลาย

ค่ายค้างคืน

เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำมาสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการ และการฟังบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เหมาะสำหรับเด็กมัธยมศึกษา

กิจกรรมค่ายฯ โดย : ฝ่ายวิชาการและสื่อการเรียนรู้ สวทช.

Fanpage: ScienceCamp

กิจกรรมค่ายฯ โดย : ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

Fanpage: บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)

24 พ.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: