1 / 292   
จำนวนที่พบ  5824 รายการ
Clear   Condition :
1620570205952019-05-24ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องทำลวดลายบนผิวโลหะด้วยเลเซอร์ (Fiber Laser Cutter) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingยกเลิกประกาศเชิญชวน
2620570205952019-05-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องทำลวดลายบนผิวโลหะด้วยเลเซอร์ (Fiber Laser Cutter) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingยกเลิกประกาศเชิญชวน
3620573012752019-05-24สำนักงานกลางซื้อกระบอกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
4620573012752019-05-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อกระบอกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5620573279542019-05-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างทำท่ออกาศสแตนเลสสำหรับถังหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
6620573279542019-05-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างทำท่ออกาศสแตนเลสสำหรับถังหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7620573566202019-05-24ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างจัดทำโมดูลการเชื่อมขั้นตอนการจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
8620573566202019-05-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจัดทำโมดูลการเชื่อมขั้นตอนการจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
9620573857462019-05-24สำนักงานกลางจ้างจ้างสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement Survey) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
10620573857462019-05-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจ้างสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement Survey) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
11620573998062019-05-24ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Altair PBS Works Suite โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
12620573998062019-05-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Altair PBS Works Suite โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
13620574035942019-05-24สำนักงานกลางจ้างบริการพื้นที่จัดแสดง Thaifex Startup Zone FoodTech Accelerator Partner ภายในงาน Thaifex-World Of Food Asia 2019 ณ IMPACT Challenger Hall 1 เมืองทองธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
14620574035942019-05-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบริการพื้นที่จัดแสดง Thaifex Startup Zone FoodTech Accelerator Partner ภายในงาน Thaifex-World Of Food Asia 2019 ณ IMPACT Challenger Hall 1 เมืองทองธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
15620574044532019-05-24ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซื้อแผ่นพลาสติกชนิด PI PEN และ PET โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
16620574044532019-05-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อแผ่นพลาสติกชนิด PI PEN และ PET โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
17620572387292019-05-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศรับส่งพนักงานและพนักงานโครงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ จำนวน 15 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศเชิญชวน
18620572387292019-05-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศรับส่งพนักงานและพนักงานโครงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ จำนวน 15 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศราคากลาง
19620573100632019-05-23สำนักงานกลางซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ Fixed Vacuum Capacitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
20620573100632019-05-23สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ Fixed Vacuum Capacitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง