1 / 185   
จำนวนที่พบ  3682 รายการ
Clear   Condition :
1630172147142020-01-14สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อชุดอุปกรณ์ระบบ Smart Sensor System โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
2630172232942020-01-14สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างซ่อมบำรุงเครื่องวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบธาตุในโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
3621274433072020-01-14สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ รายการเครื่องวิเคราะห์สารปรอท (Mercury Analyzer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
4630172203072020-01-14สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบริการบำรุงรักษาและทดสอบระบบลิฟต์ อาคารสราญวิทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
5630171042532020-01-14สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบันทึกวีดิทัศน์สอนศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
6630172057102020-01-14สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
7630171139622020-01-14สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อเครื่อง Benchtop autoclave โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
8621270433272020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อหัวเครื่องโทรศัพท์ IP Phone โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9630170696762020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้ออุปกรณ์การวัดและควบคุมการไหลของก๊าซ (Mass flow controller) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
10621271084612020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อเครื่อง Helium and Hydrogen detector โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง
11621272912042020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อซื้อไนโตรเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
12630172020412020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาเครื่องดึงยืดฟิล์มสองทิศทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
13630170852702020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยแสงอินฟราเรดระยะกลาง (FT-IR Spectrometer) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศเชิญชวน
14630172020412020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาเครื่องดึงยืดฟิล์มสองทิศทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
15630171353932020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Climatic chamber incubator) จำนวน ๑ เครื่องe-biddingประกาศราคากลาง
16630171080322020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานไฟเบอร์กลาสเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติ แบบเคลื่อนย้ายได้ (MobiiScan) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
17630171856682020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อเครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง
18621272572422020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครฟลูอิไดเซอร์ปริมาตรสูง (High-volume Microfluidizer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
19630170793482020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่อง AAS และ ICP-OES โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20630171353932020-01-13สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Climatic chamber incubator) จำนวน ๑ เครื่องe-biddingประกาศเชิญชวน