เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

เซรามิก แก้ว เทียน อื่นๆ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก แก้ว เมลามีน ภาชนะเคลือบอีนาเมล ที่เป็นภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ได้แก่ จาน ชาม แก้ว ถ้วย เหยือก โถ แจกัน เป็นต้น รวมถึง เทียน เชิงเทียน เซรามิก การทดสอบสอบทางกายภาพ ความสามารถในการใช้งานในเครื่องไมโครเวฟ BS EN 15284: Materials and articles in contact with food stuffs. Test method for the resistance

กระเบื้องเซรามิก

กระเบื้องเซรามิก

การทดสอบทางกายภาพ มิติและคุณภาพผิวหน้า มอก. 2398 กระเบื้องเซรามิก เล่ม 2 วิธีตรวจสอบมิติและคุณภาพผิวหน้า ISO 10545 Ceramic tiles Part 2: Determination of dimensions and surface quality EN ISO 10545 Ceramic tiles Part 2: Determination of dimensions and surface quality BS EN ISO 10545 Ceramic tiles Part

สุขภัณฑ์เซรามิก

สุขภัณฑ์เซรามิก

มอก. 792 เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก: โถส้วมนั่งราบ BS 3402: Specification for quality of vitreous china sanitary appliances อื่นๆ

คอนกรีตบล็อคมวลเบา

คอนกรีตบล็อคมวลเบา

การทดสอบ มิติ ความต้านแรงอัด ความหนาแน่นเชิงปริมาตร ความดูดซึมน้ำ

ก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

ก๊อกน้ำและฝักบัวอาบน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์

มอก. 2067 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม: การประหยัดน้ำ มอก. 2066 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม: การประหยัดน้ำ อื่นๆ