หน้าแรก ห้ามนำตราสัญลักษณ์ สวทช. ไปใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใดๆ
ห้ามนำตราสัญลักษณ์ สวทช. ไปใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใดๆ
21 พ.ย. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้ามนำตราสัญลักษณ์ สวทช. ไปใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใดๆ

 

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการที่มีความร่วมมือและประสงค์จะอ้างอิงถึง สวทช. สามารถส่งคำขออนุมัติเพื่อใช้

“เครื่องหมายแสดงความร่วมมือกับ สวทช.” ติดต่อได้ที่ email : partnership@nstda.or.th

 

กลุ่ม 1 : ประเภทผลงานวิจัยที่ สวทช. พัฒนา หรือ (ร่วม) เป็นเจ้าของผลงานวิจัย

กลุ่ม 2 : ประเภทรับบริการให้คำปรึกษาโดย สวทช. และรับบริการทางการเงิน

กลุ่ม 3 : ประเภทผู้เช่าพื้นที่ในความดูแลของ สวทช. /บริษัทร่วมทุน

กลุ่ม 4 : ประเภทบริษัท Start-ups ของ สวทช. ผู้รับการบ่มเพาะ / ผู้ได้รับการอบรมภายใต้โปรแกรมของ

สวทช. ที่การบ่มเพาะหรืออบรมโดย สวทช. เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นบริษัทหรือธุรกิจ

กลุ่ม 5 : นอกเหนือจากความสัมพันธ์ตามกลุ่ม 1-4 เช่น รับบริการวิเคราะห์ทดสอบ ประเมินหรือรับรอง

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://zebra.nstda.or.th/req_logo/index.php/doc/manual
– ตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ได้รับการอนุมัติอ้างอิงความร่วมมือจาก สวทช. https://zebra.nstda.or.th/req_logo/

หากพบเห็นการนำตราสัญลักษณ์ สวทช. หรือศูนย์แห่งชาติ (ไบโอเทค เนคเทค เอ็มเทค นาโนเทค และเอ็นเทค)

ไปใช้ประกอบโฆษณาการขายผลิตภัณฑ์ สามารถแจ้งได้ที่ pr@nstda.or.th

แชร์หน้านี้: