MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สวทช.ภาคเหนือ จัดประชุมประจำปี 2560"นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน"

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 24 January 2017 14:13

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย สวทช.ภาคเหนือ ขอเชิญผู้สนใจรับชมการนำเสนอผลงานของหน่วยงาน ผ่านการบรรยายพิเศษ การเสวนา เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การมอบรางวัลผญาดีศรีล้านนาประจำปี 2560

alt

รวมถึงการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมจากผลวิจัย ที่สามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน การแสดงผลงานจากโครงการจากค่ายวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชน ผลงานจากโปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทยและบริการสำหรับภาคเอกชน รวมถึงข้อมูลหน่วยงานและกิจกรรมอื่นๆ ของ สวทช.ภาคเหนือ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานฟรี! ที่ https://www.nnr.nstda.or.th/portal/events/index/am2017หรือโทรศัพท์ 053-226264 

   

สวทช. ดึงกูรูเกาหลีพบครูแกนนำสะเต็มไทยยกระดับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(23 ม.ค. 60) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสำนักพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สำนักงานกลาง จัดงาน HRD Knowledge Sharing ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ "Thinking Power ขุมพลังทางความคิดจากสาธารณรัฐเกาหลี" การบรรยายพิเศษด้านการสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงาน คิดค้นนวัตกรรม รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Lee Chung Koog (นายลีชุงกุ), Vice Chairman of the organizing committee for World Mathematical Olympiad วิทยากรผู้มีชื่อเสียงจากการทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนาระบบความคิด จากสาธารณรัฐเกาหลี เป็นวิทยากรแนะนำแก่ครูแกนนำผู้สอนสะเต็มศึกษา และบุคลากร สวทช. กว่า 100 คน

alt

Mr. Lee Chung Koog กล่าวว่า " 25 ปีที่แล้วกับ 25 ปีข้างหน้าในอนาคต ย่อมมีความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันไป ข้อมูลจาก UN Future Report 2040 พบว่า แนวโน้มในอีก 25 ปีข้างหน้า ความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายส่วน ได้แก่ Android Robot หุ่นยนต์ที่สามารถตอบโต้สื่อสารกับมนุษย์ได้ / Electronic Paper การบันทึกข้อมูลแทนกระดาษ / Moon Exploration Center การสำรวจบนดวงจันทร์ที่ก้าวไกลถึงขนาดมีห้องพักนอกในอวกาศ และ New Paradigm School โรงเรียนเด็กแนวคิดใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาต่างไปจากเดิม"

Read more: สวทช. ดึงกูรูเกาหลีพบครูแกนนำสะเต็มไทยยกระดับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

   

ก.วิทย์- สวทช. พร้อมนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนุนไทยสู่ “เศรษฐกิจชีวภาพ”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

23 มกราคม 2560 : โครงการสานพลังรัฐ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (D5 : New S-Curve) จัดพิธีลงนามความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) สานพลังร่วมกัน 4 หน่วยงาน ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงพลังงาน,  กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ปตท.  โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

alt

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวถึง การขับเคลื่อน Bioeconomy ที่ยั่งยืนด้วยการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมว่า หลักการของเศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพจึงเป็นรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องตามกระบวนทัศน์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs “เศรษฐกิจชีวภาพ” เป็นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคตของทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่มากของแต่ละประเทศ ด้วยการนำความรู้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในด้านต่างๆ เช่น การเกษตรและอาหาร พลังงาน สุขภาพการแพทย์ รวมถึงการวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

Read more: ก.วิทย์- สวทช. พร้อมนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนุนไทยสู่ “เศรษฐกิจชีวภาพ”

   

สวทช. ผนึกกำลัง เชฟรอน และพันธมิตร จัดเมกเกอร์แฟร์ ปี 2 ต่อยอดความสำเร็จวัฒนธรรมแห่งการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ วางรากฐานประเทศไทย 4.0

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

กรุงเทพฯ 21 มกราคม 2560 - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และพันธมิตร จัดงานมหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ “Bangkok Mini Maker Faire ปี 2” ทำของมาอวด” รวมพล “เมกเกอร์” หรือนักสร้างสรรค์และนักประดิษฐ์ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศกว่าร้อยชีวิต เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อันเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 มกราคม ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.00 น.

alt

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “เพื่อเป็นการขานรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการบ่มเพาะและส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยแลนด์สร้างมูลค่าในสินค้า บริการ มีความสามารถทางการค้าและเข้าถึงตลาดในประเทศ อาเซียน และตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน อันจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโต ทั้งยังสร้างรากฐานวัฒนธรรมเมกเกอร์จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดแนวคิดสู่การทำสตาร์ทอัพในประเทศไทยได้ในอนาคต การจัดงานเมกเกอร์แฟร์ จึงเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนขบวนการเมกเกอร์ (Maker Movement) นอกจากได้สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเมกเกอร์ ที่ไม่ได้เป็นเพียงงานอดิเรกเหมือนเดิมอีกต่อไป ยังเป็นการส่งเสริมสังคมเมกเกอร์ให้มีความแข็งแกร่ง นับเป็นการบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง”

Read more: สวทช. ผนึกกำลัง เชฟรอน และพันธมิตร จัดเมกเกอร์แฟร์ ปี 2 ต่อยอดความสำเร็จวัฒนธรรมแห่งการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ วางรากฐานประเทศไทย 4.0

   

เช็คตำแหน่งรถเมล์ได้ที่ Traffy Transit

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

สิ้นสุดการรอคอย เช็คตำแหน่งรถเมล์ได้ที่ Traffy Transit == https://transit.traffy.in.th/ (ดูบนมือถือได้)

ทีม Traffy ของ Nectec Nstda พัฒนาขึ้น สำหรับให้ผู้โดยสารติดตามตำแหน่งรถประจำทาง 6 สาย 73ก 156 178 191 36ก และสาย 8  

https://its.nectec.or.th/traffybus/

 

Read more: เช็คตำแหน่งรถเมล์ได้ที่ Traffy Transit

   

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร่วมสัมมนาฟรี 2 หลักสูตร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 20 January 2017 15:46

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร่วมสัมมนาฟรี 2 หลักสูตร
การสร้างแบรนด์ธุรกิจอีโค่ และการพัฒนาดิจิทัลสนับสนุนโรงงานอัจฉริยะ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรม ITAP ขอเชิญผู้ประกอบการทุกสาขาอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา 2 หลักสูตร ได้แก่ “ECO LABEL, Marketing and Branding Trend for SME 4.0 เสริฟกลยุทธ์การตลาดและสร้างแบรนด์ธุรกิจอีโค่ : เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจยุคใหม่” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการสร้างแบรนด์ 4.0 และแบรนด์ธุรกิจด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม
และอีกหลักสูตรนึง “การพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาวิธีการทำงานเชิงดิจิทัลสนับสนุนการสร้างโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00 น. เพื่อเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสมัยใหม่สนับสนุนแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 และพัฒนาวิธีการทำงานเชิงดิจิทัล และรู้จักโปรแกรมการจัดสมดุลสายการผลิต

ทั้ง 2 หลักสูตรสัมมนาที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หมดเขตรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ ศกนี้
 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.nstda.or.th/ECO_LABEL และ www.nstda.or.th/Smart_Factory
หรือส่งแบบลงทะเบียนทางอีเมล This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทรสาร 0 2564 7082
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 130

alt Download brochure [518 KB]

.

   

เยาวชน ร.ร.สตรีพัทลุง เยี่ยมชม สวทช.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

กิจกรรมหนึ่งของ สวทช. โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ กิจกรรมเยี่ยมชม สวทช. ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์ และเมื่อเร็วๆ นี้ (19 ม.ค. 60) สวทช. โดยคุณสุภาภรณ์ ศรอำพล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 - 5 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม สวทช. โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการชมนิทรรศการมหัศจรรย์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช จากนั้นได้เข้าไปสัมผัสกับศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือเอ็มเทค ทำให้น้องๆ ได้พบกับการจำลองนวัตกรรมต่างๆ เช่น ลูกตาเทียม กระโหลกคนไข้ ที่ใช้เครื่องสแกน ประหยัดเวลา ไม่แอนตี้เนื้อเยื่อและเข้ากันได้ดี ทำให้ไม่เกิดความเจ็บปวด ต่อด้วยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หรือไบโอเทค ที่พาน้องๆ ไปรู้จักกับว่านจั๊กจั่นที่เป็นว่านกึ่งพืชกึ่งสัตว์ ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ จั๊กจั่นจะติดเชื้อราในขณะที่เป็นตัวอ่อนและกำลังลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยเหนือดิน ช่วงนี้จั๊กจั่นจะอ่อนแอมาก พอโดนเชื้อราที่แพร่กระจายในอากาศ เชื้อราจึงสามารถแทงเส้นใยเข้าไปงอกภายในตัวจั๊กจั่นได้ โดยดูดน้ำเลี้ยงในตัวจั๊กจั่นเป็นอาหาร ทำให้จั๊กจั่นตายในที่สุด จากนั้นเชี้อราต้องไปหาอาหารใหม่ โดยสร้างโครงสร้างสืบพันธุ์ที่มีลักษณะเหมือนเขายืดขึ้นเหนือพื้นดินคล้ายเขาของว่านจั๊กจั่น โดยมีสปอร์หรือหน่วยสืบพันธุ์ติดอยู่บริเวณปลายเขา คอยอาศัยลมหรือน้ำในการพัดพาให้ไปตกอยู่ในที่อื่นๆ เพื่อหาจั๊กจั่นตัวใหม่ ซึ่งราที่ว่านี้ มีประโยชน์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเเมลงศัตรูพืช ทำลายตั๊กแตน และเพลี้ยอ่อนได้ เป็นต้น

alt

นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ "แรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพ...นักวิจัย" โดย ดร.กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิวนักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ได้ให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมว่า สามารถช่วยให้สังคมและเศรษฐกิจดีขึ้นได้ ซึ่งการคิดนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉลาดหรือจบปริญญาเอกเสมอไป และนักวิจัยตัวอย่างที่เราเห็นคือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงคิดค้นนวัตกรรมมากมาย โดยมีการจดสิทธิบัตรถึง 11 ฉบับ เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา ที่เรารู้จักกันดี

Read more: เยาวชน ร.ร.สตรีพัทลุง เยี่ยมชม สวทช.

   

โอกาสครั้งสำคัญสู่การเป็น Start Up ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2560

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 20 January 2017 10:23

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญผู้สนใจที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี ไอที ซอฟต์แวร์ (Clean technology,  Food technology และเทคโนโลยีอื่นๆ) เข้าร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC) ปี 2560 เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างแบบจำลองธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและเทคโนโลยี การอบรมความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ กิจกรรม workshop ในรูปแบบ Business Lab Boot Camp พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและแหล่งเงินทุน อาทิ  สถาบันการเงิน  ธนาคาร  นักลงทุน ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ผู้ได้รับการพิจารณาเข้าอบรมในโครงการฯ จำนวน 30 ท่าน จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจาก สวทช.  ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจหรือต้องการต่อยอดธุรกิจของตนให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ด่วน!....เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-583-9992 ต่อ 1508-1512 , 1523 หรือ 02-564-7000 ต่อ 5544 www.nstda.or.th/bic หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

1. ข้อมูลโครงการ (คลิกที่นี่)

2. ใบสมัคร (คลิกที่นี่)

alt

.

   

สวทช. จัดบรรยายพิเศษ งานวิจัย 0 บาท สู่การศึกษากลไกการทำงานของสมองพร้อมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยนักศึกษาทุน สวทช.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

(18 ม.ค. 60) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย และชมรมนักเรียนทุน สวทช. (NSTDA Scholarships Society) จัดกิจกรรมพิเศษและนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยของนักเรียนทุน สวทช. โดยมี คุณจันทร์ธิรา มงคลวัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยศูนย์บาท สู่การศึกษากลไกการทำงานของสมอง” โดย ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กพิเศษด้วยอาชาบำบัด และดนตรีบำบัด และยังเป็นศิษย์เก่านักศึกษาทุน TGIST มาเผยเส้นทางประสบการณ์ในอาชีพ กว่าจะประสบความสำเร็จ ที่เริ่มต้นงานวิจัยแบบไม่มีงบประมาณวิจัยเลย แต่สามารถทำงานวิจัยได้ ด้วยแนวคิดที่ว่า “งานวิจัยศูนย์บาท มีเพื่อนเหมือนมีแขนมีขา” กล่าวคือ การมีเพื่อน มีเครือข่าย และคอนเนคชั่นต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ รวมทั้งทุกคนควรสร้างโอกาสให้ตนเอง เพราะทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้

alt  alt

นอกจากนี้ อาจารย์ยังเล่าถึงเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับที่มาในการศึกษากลไกการทำงานของสมองว่า จุดเริ่มต้นมาจากลูกศิษย์ที่เป็นครูสอนเปียโนมาถามงาน ทำให้เกิดไอเดียวิจัยพัฒนาสมองขึ้นมา ที่ใช้แค่เสียงดนตรี การร้องเล่น เต้นรำ และสัตว์ เข้ามาช่วยพัฒนาสมอง ตลอดจนกระบวนการคิดวิเคราะห์ของตนเอง โดยอาจารย์เริ่มจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งอาชาบำบัด ฝึกขี่ม้า และเรียนเปียโน จนสามารถสอบถึงขั้นที่เป็นครูสอนเปียโนได้ ซึ่งปัจจุบันอาจารย์เองมีผลงานวิจัยต่างๆ แล้วกว่า 30 ผลงาน

Read more: สวทช. จัดบรรยายพิเศษ งานวิจัย 0 บาท สู่การศึกษากลไกการทำงานของสมองพร้อมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยนักศึกษาทุน สวทช.

   

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อทำงานวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 17 January 2017 21:32

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อรับทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว เมื่อร่วมงานในโครงการวิจัย/โครงงานที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล (10 S Curve) ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม : STEM Workforce ประจำปี 2560)” เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยร่วมงานกับอาจารย์และภาคอุตสาหกรรม ที่ดำเนินโครงการวิจัย/โครงงานในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน เป็นต้น ซึ่งโครงการฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้รับทุน ระหว่างที่ร่วมทำโครงการ/งานวิจัย ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 - 12 เดือน นักศึกษาระดับปริญญาโท รับทุนไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน นักศึกษาระดับปริญญาเอก รับทุนไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน

ด่วน! เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2560 ประกาศผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก www.nstda.or.th/stemworkforce
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ โครงการ STEM Workforce
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462
อีเมล: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Read more: ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เพื่อทำงานวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

   

Page 1 of 71

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป