MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

สวทช. จัด Technology Show คัดสรรงานวิจัยช่วยผู้ประกอบการไทย นำร่องโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ หวังกระตุ้นต่อยอดเป็นนวัตกรรมสินค้า เตรียมพร้อมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 30 April 2015 16:21

30 เมษายน 2558: งานเชื่อมโยงธุรกิจ ฝ่ายการตลาด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัด Technology Show "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหวังที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนนำผลงานไปใช้ประโยชน์ เกิดการต่อยอด และยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเน้นการส่งเสริมให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนไทยที่มีความสนใจที่จะนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีนำไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ซึ่งในวันนี้ได้นำผลงานวิจัยมานำเสนอแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ

  alt  alt  altalt

Read more: สวทช. จัด Technology Show คัดสรรงานวิจัยช่วยผู้ประกอบการไทย นำร่องโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ หวังกระตุ้นต่อยอดเป็นนวัตกรรมสินค้า เตรียมพร้อมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

   

ซอฟต์แวร์พาร์ค/ สวทช.นำ 15 บริษัทชั้นนำร่วมงาน CommunicAsia 2015

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

29 เม.ย. 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ:- ซอฟต์แวร์พาร์ค/สวทช. นำ 15 บริษัทชั้นนำของไทย ร่วมโชว์ศักยภาพด้านนวัตกรรมไอซีที ในงาน CommunicAsia 2015 ณ ประเทศสิงคโปร์ งานไอซีทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

alt  alt  alt

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค/สวทช.) กล่าวว่า ซอฟต์แวร์พาร์ค/สวทช. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จะนำผู้ประกอบการของไทยเข้าร่วมงาน Communic Asia เป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2015 ณ มารีน่า เบย์ แซนด์ สิงคโปร์ โดยเชื่อว่างาน CommunicAsia2015 จะเป็นตัวช่วยอันทรงประสิทธิภาพสำหรับบริษัทของไทยในการสร้างสรรค์และเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในภูมิภาค ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่ใหญ่และสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุดในเอเชีย

ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์พาร์ค/สวทช. ได้นำบริษัทด้านโทรคมนาคมและโซลูชั่นสำหรับมือถือของไทย 15 บริษัทเข้าร่วมแสดงสินค้าและนวัตกรรม ได้แก่ Aisoft Online Travel Solutions, Appman, Apptividia, Dataroot Asia, Digio (Thailand), Innova Telecommunication, Instant 9, Pi R Square, Promptnow, Rangypos, Softnix Technology, Sun Systems Corporation, Universal Matrix Technology, Yggdrazil Group และ YMMY โดยทั้งหมดรวมกันคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายกว่า 25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 19.1 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา

   

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 28 April 2015 09:30

เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Read more: การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

   

ก.วิทย์ฯ แถลงผลงาน 6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็น “ข้อต่อ” เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 29 April 2015 14:58

ก.วิทย์ฯ แถลงผลงาน  6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็น “ข้อต่อ” เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

alt  alt  alt

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงวิทยฯ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การปฏิรูปประเทศ โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม พร้อมเป็นข้อต่อให้ทุกกระทรวง รวมถึงภาคเอกชน เพื่อเป็นพลังร่วม ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากความมุ่งมั่นตลอดมานำไปสู่ผลงานที่เห็นเด่นชัดในหลายมิติ อาทิ การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา ให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30.70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

Read more: ก.วิทย์ฯ แถลงผลงาน 6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็น “ข้อต่อ” เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558

 
ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558 และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และประมวลผลการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 (สาวิตรี) / 81815 (เรณุกา)
อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
   

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2558
 
ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ Nanyang Technological University: NTU ประจำปีการศึกษา 2558 และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และประมวลผลการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2558

pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
 

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 / 81815
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University; SKKU สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 April 2015 18:22

 
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University; SKKU สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
 
** เลื่อนวันปิดรับสมัคร เป็นวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 **
 
ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้ มีประกาศลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ รับทุนไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University (SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 โดยมีทุนที่รับสมัคร จํานวน 5 ทุน และรับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 นั้น
 
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาเห็นควรให้ขยายเวลา การรับสมัครคัดเลือกทุนดังกล่าวจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สาวิตรี ภิรมย์กิจ / เรณุกา อานับ
อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทร : 02-564-7000 ต่อ 81874 (สาวิตรี), 81815 (เรณุกา)
   

สวทช. จับมือ สวน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คัดสรรงานวิจัย ช่วยผู้ประกอบการไทย ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว นำร่องโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 April 2015 11:54

altสวทช. จับมือ สวน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คัดสรรงานวิจัย ช่วยผู้ประกอบการไทย  ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว นำร่องโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ หวังกระตุ้นต่อยอดเป็นนวัตกรรมสินค้า เตรียมพร้อมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

alt  alt  alt

20 เมษายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช./วท.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำ “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนนำผลงานไปใช้ประโยชน์ เกิดการต่อยอด และยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การดูงาน เอกสาร คู่มือ และคิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด ซึ่ง โครงการนี้เน้นการส่งเสริมให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนไทยที่มีความสนใจที่จะนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีนำไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

Read more: สวทช. จับมือ สวน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คัดสรรงานวิจัย ช่วยผู้ประกอบการไทย ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว นำร่องโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

   

งานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 17 เมษายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. ร่วมจัดแสดงบูทนิทรรศการโครงการคืนภาษี 300 เปอร์เซ็นต์ , บัญชีนวัตกรรม , การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ , Talent Mobility ในงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมดูผลงานดังกล่าวอีกด้วย

 

   

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดผลงานการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 29 April 2015 15:04

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ขอประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดผลงานการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิม พระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา สำหรับขั้นตอนการรับเงินรางวัล สวทช. และ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จะมีหนังสือชี้แจงไปยังโรงเรียนให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

alt ผลการตัดสิน [250 KB]

.

   

Page 1 of 23

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป