MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Asian Science Camp 2015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน Asian Science Camp 2015 และทรงแสดงปาฐกถาเรื่อง “Young Scientists of Asia”  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558  โดยมี   นายยงยุทธ ยุทธวงศ์  รองนายกรัฐมนตรี  พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา      รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  นางเย็นใจ สมวิเชียร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ สอวน. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิ สอวน.  ม.ร.ว. ชิษณุสรร   สวัสดิวัตน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ พร้อมทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “Introduction to Cosmology” จาก Prof. Dr. Hitoshi Murayama Director, Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (IPMU), University of Tokyo

alt  alt  alt

โครงการ Asian Science Camp มีพื้นฐานมาจาก Lindau Nobel Laureate Meeting ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปีที่เมือง Lindau สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 ในแต่ละปีจะมีการบรรยายของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลประมาณ 30 – 50 คน และเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทั่วโลกประมาณ 600 คน ได้ใกล้ชิดและรับฟังความคิดในการดำเนินชีวิตของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเหล่านั้น และได้สร้างเครือข่ายการวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากประเทศ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงประสานงานให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยได้รับโอกาสไปร่วมกิจกรรมนี้ทุกปี

โครงการ Asian Science Camp ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2007) โดยความร่วมมือระหว่าง ศาสตราจารย์ หยวน เต๊อะ ลี (Professor Yuan Tseh Lee) ชาวไต้หวัน ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี พ.ศ. 2529 กับ ศาสตราจารย์มาซาโตชิ  โกชิบา (Professor Masatoshi Koshiba) ชาวญี่ปุ่น ผู้ซึ่งได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ ปี พ.ศ. 2545 เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในแถบเอเชียแปซิฟิก ในระดับมัธยมปลายปีสุดท้ายหรือนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีที่ 1 – 2 ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  โดยผ่านการฟังการบรรยาย การอภิปราย และพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ระดับรางวัลโนเบล แล้วนำมาสร้างเป็นโปสเตอร์ โดยเน้นให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน

alt  alt  alt

Read more: ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Asian Science Camp 2015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

   

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือเบทาโกรเปิดตัวนวัตกรรมอาหาร “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ครั้งแรกของไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 29 July 2015 14:49

29 ก.ค. 58 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ เบทาโกร เปิดตัวนวัตกรรมทางอาหาร “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ที่มีปริมาณไขมันน้อยกว่า 5% ขณะที่ไส้กรอกทั่วไป  มีไขมันถึง 20-25% แต่ยังคงคุณภาพของรสชาติและเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเคี้ยวได้ง่าย ด้านเบทาโกรมั่นใจตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ถือเป็นครั้งแรกของไส้กรอกเพื่อสุขภาพของประเทศ ไทย พร้อมสานต่องานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สวทช. 

alt  alt  alt

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือเบทาโกรเปิดตัวนวัตกรรมอาหาร “ไส้กรอกไขมันต่ำ” ครั้งแรกของไทย

   

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 24 July 2015 12:51

เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read more: การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

   

Workshop คลีนิคเทคโนโลยี และเงินทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าและบริการ ภายใต้โครงการ Rising Star

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 28 July 2015 14:47

สวทช. ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ประเมินแต่งตัวติวเข้มผู้ประกอบการฯ อัพเกรดการผลิตติดอาวุธทางเทคโนโลยีเชื่อมโยงและพบกับแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ EXIM bank โครงการดอกเบี้ยพิเศษปีแรกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม คือ 5.5%/ปี /SME Bank โครงการดอกเบี้ยพิเศษ 4%

อนึ่ง สวทช.เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินแต่งตัวให้ก่อนพบ กลุ่ม Banks พันธมิตรร่วมทำงานของ สวทช. จำนวน 5 รุ่นๆ ละไม่เกินรุ่นละ 20 ราย ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่ โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 81858 หรือ 81877 (กาญจนาภา พันธุมะผล/ ปัญญวัฒก์ วิรัชวงศ์)

ดูรายละเอียดกำหนดการสัมมนา

   

รับสมัครผู้สนใจดำเนินธุรกิจศูนย์บริการล้างรถ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 27 July 2015 10:55

ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์ในการรับสมัครผู้สนใจดำเนินธุรกิจศูนย์บริการล้างรถ เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการศูนย์ประชุมฯ รวมทั้งพนักงาน สวทช. และบุคคลทั่วไป โดยจุดบริการตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พื้นที่ประมาณ 36 ตารางเมตร (พื้นที่ใช้สอยร่วมอีก 80 ตารางเมตร)

ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจ ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นวันสุดท้าย

 

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ

alt ประกาศให้เช่าพื้นที่ล้างรถ [102 KB]

alt รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ให้บริการล้างรถ [160 KB]

alt เอกสารใบสมัคร [455 KB]

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

คุณอรทัย  ภักดี
โทรศัพท์ 02 564 7170 ต่อ 6031
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

.
   

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 July 2015 10:18

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University; SKKU สาธารณรัฐเกาหลี ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 17 เมษายน 2558 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University; SKKU สาธารณรัฐเกาหลีที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน (Sungkyunkwan University; SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 ไปแล้วนั้น


บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลีที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

pdf ดาวน์โหลดเอกสาร

Read more: รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี

   

โครงการ "ขยายขอบค่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7"(The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 14 July 2015 16:06

alt

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน 1 คืน  สำหรับน้องๆ นักเรียนหญิงมัธยมต้น ในโครงการ "ขยายขอบค่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7" (The Seventh Expanding Your Horizons: EYH 2015) ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่เยาวชนหญิงในระดับมัธยมต้น ผ่านการบรรยายและการทดลองวิทยาศาสตร์อันหลากหลายด้วยตนเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในระดับถัดไป และมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต อันจะนำไปสู่การเพิ่มกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศไทย

 

ขอเชิญชวนนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 

นางสาวสุนทรี กริชชัยศักดิ์, นายสิทธิชัย ชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย (RMO)

งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที (FICS)

โทร 02 564 6900 ต่อ 2326 - 7

   

จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 06 July 2015 13:48

จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

หัวข้อข่าวในจดหมาย

  • สี่หน่วยงานภาครัฐลงขัน 294 ล้านบาท หนุนวิจัย ป.เอก
  • “วัคซีนพืช” สุดยอดนวัตกรรมไทย
  • ไบโอเทคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านราแมลง
  • ไบโอเทค ร่วมกับ Thermo Fisher Scientific, Inc
  • กระทรวงวิทย์ฯ จับมือเอกชน ร่วมแก้วิกฤติยางพารา
  • เนคเทค คว้ารางวัลในงาน Thailand ICT Excellence Award 2015
  • ก.วิทย์ฯ/สวทช. มอบ 18 ทุนเด็กเก่ง ด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558
  • กระทรวงวิทย์ฯ ประสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยและเอกชน
  • ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน. หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการด้านพลังงาน

Read more: จดหมายข่าว สวทช. ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2558

   

ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน. หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการด้านพลังงานเพื่อตอบสนองนโนบายพลังงานแห่งชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน และการบริหารจัดการพลังงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

alt  alt  alt

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศไปสู่การแข่งขันระดับสากล โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการบริการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ ให้เป็นที่ต้องการแก่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการร่วมกันทำงานวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง ด้วยการปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้เป็นเทคโนโลยี และเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตและบริการ

Read more: ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ กฟน. หวังสร้างงานวิจัย พัฒนา และการจัดการด้านพลังงานเพื่อตอบสนองนโนบายพลังงานแห่งชาติ

   

ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สนับสนุนโครงการ “Enjoy Science: Let’s Print the World”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

​4 กรกฏาคม 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ“Enjoy Science: Let’s Print the World” โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในอนาคต ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนส่งผลงานการออกแบบเข้ามาเป็นจำนวนมาก

 alt  alt  alt

Read more: ก.วิทย์ฯ/สวทช. ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สนับสนุนโครงการ “Enjoy Science: Let’s Print the World”

   

Page 1 of 26

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป