MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาลหวังพัฒนาตลาดทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. - กระทรวงการคลัง โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และกรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดแถลงข่าว“สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุนและผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยี” เพื่อเปิดตัวสิทธิประโยชน์ให้สาธารณชนรับรู้

alt

Read more: กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล

   

Highlight Startup Thailand 2016

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 03 May 2016 23:01

วิดีทัศน์ ภาพรวมจากการสรุปงาน​ Startup ​ Thailand​ 2016

วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

http://www.thailandstartup.org/

https://www.facebook.com/ThailandStartup

   

สวทช. เปิดรับสมัครทุน Senior Project ปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการสร้างปัญญาวิทย์  ผลิตนักเทคโน (YSTP: Young Scientist and Technologist Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการเรียนดี (GPAX 3.00 ขึ้นไป) และมุ่งมั่นจะเป็นนักวิจัยอาชีพ ได้เข้ามาปฏิบัติงานวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ภายใต้โครงการวิจัยและการดูแลของนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติของ สวทช. ในบรรยากาศห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยของ สวทช. โดยอาจารย์และนักศึกษาต้องได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากนักวิจัยของ สวทช. ก่อน จึงจะส่งใบสมัครขอรับทุนได้

alt

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/ystp และนักวิจัยของ สวทช. เท่านั้นที่จะเป็นผู้ส่งไฟล์ใบสมัครของนักศึกษาพร้อมทั้งไฟล์เอกสารประกอบใบสมัครไปที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ในระหว่างวันที่ 1 -31 พฤษภาคม ของทุกปี สอบถามเพิ่มเติมที่อีเมลข้างต้น หรือโทร. 0 2564 7000 ต่อ 1439
 

   

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 03 May 2016 11:44

ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
ครั้งที่ 2  ประจำปี 2559  
โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช.  
คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช.  มีเป้าหมายสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมที่สอดคล้องกับกรอบงานวิจัยของ กฟผ. และเป้าหมายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้พิจารณากรอบวิจัย เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยแบ่งเป็น “หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า” (โจทย์วิจัยที่มีความต้องการเป็นพิเศษ) และขอบเขตงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้

หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า
1) การวิจัยและพัฒนาระบบพัดลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (เช่น พัดลมระบายอากาศ พัดลมที่ใช้ในบ้านเรือน เป็นต้น)
2) การประหยัดพลังงานในร้านสะดวกซื้อ (ระบบความเย็น ระบบแสงสว่าง เป็นต้น)
3) ผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมจากการใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย (เลือกศึกษาเป็นรายสาขาก็ได้)
4) การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถเมล์โดยสารไฟฟ้าในเมืองหลักของประเทศไทย (รถบัสไฟฟ้าล้อยาง)
5) การปลูกไม้โตเร็วเพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (นอกเหนือจากการวิจัยด้านเทคนิคของกระบวนการผลิตไฟฟ้า) เช่น การปลูกไม้โตเร็วควรมีการหมุนเวียนอย่างไรและจะได้พลังงานเท่าไหร่ หรือควรดำเนินการอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (ชุมชน และ กฟผ.)

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ไปที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559  
โดยทางโปรแกรมร่วมวิจัยฯ จะดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลเบื้องต้น ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559

 

Read more: เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.- สวทช. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

   

สวทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุน ป.โท โครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบที่ 2

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใน 3 หลักสูตร ได้แก่

alt

วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน หลักสูตรละ 30 ทุนเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 90 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น และการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช. รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ หรือโทร. 02-5648016-8
 

   

ไทย - เกาหลี เปิดความร่วมมือขับเคลื่อนนิคมนวัตกรรมประเดิมสองโครงการหลัก ฟู้ดอินโนโพลิสและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 02 May 2016 12:24

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบ้านอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ต้อนรับนายชอย ยาง ฮี (Choi Yang Hee) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และการวางแผนอนาคตแห่งสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานใน “พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส” ระหว่าง มูลนิธิอินโนโพลิส (Innopolis Foundation)  สาธารณรัฐเกาหลี โดย นาย ชา ดอง คิม ประธานมูลนิธิ กับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองผู้อำนวยการ สวทน. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.

alt

Read more: ไทย - เกาหลี เปิดความร่วมมือขับเคลื่อนนิคมนวัตกรรมประเดิมสองโครงการหลัก ฟู้ดอินโนโพลิสและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

   

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อน Startup Thailand: ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 29 April 2016 16:24

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อน Startup Thailand: ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย”

โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 “Investor Day”

http://www.thailandstartup.org/

https://www.facebook.com/ThailandStartup

   

มหกรรมยิ่งใหญ่ “Startup Thailand 2016” ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดอย่างเป็นทางการ รวมพลังสตาร์ทอัพเติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 28 April 2016 17:49

“Startup Thailand 2016” เวทีเปิดตัวธุรกิจผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนระดับหัวกะทิ ของประเทศไทยกว่า 200 ราย พร้อมหน่วยงานสนับสนุนสตาร์ทอัพจากต่างประเทศกว่า 10 ราย จะมาร่วมแสดงศักยภาพของแต่ละธุรกิจ สร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพให้เข้มแข็ง พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาชีวะ ผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงาน เกษตรกรยุคใหม่ ผู้บริหารองค์กร รวมทั้งยังช่วยให้นักธุรกิจเอสเอ็มอี ได้เข้าใจและรู้จัก Startup สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจได้แบบยั่งยืน โดยงาน “Startup Thailand 2016”  ในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนรัฐบาลและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ซึ่งทำงานร่วมกับอีก 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายประชารัฐ และประชาคมสตาร์ทอัพไทย  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งจะปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และพลังสร้างชาติด้วย Startup Thailand” อีกด้วย

Read more: มหกรรมยิ่งใหญ่ “Startup Thailand 2016” ครั้งแรกในประเทศไทยเปิดอย่างเป็นทางการ รวมพลังสตาร์ทอัพเติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย

   

กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือ ท็อปส์เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ " Active PAKTM ถุงหายใจได้" ผักอร่อยสดนานยิ่งขึ้น

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 02 May 2016 13:55

ณ ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 :- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์และท็อปส์  เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “Active PAKTM ถุงหายใจได้" ผักอร่อยสดนานยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี EMA (Equilibrium Modified Atmosphere) ที่สร้างสมดุลบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ จึงคงความสด คุณค่า และรสชาติของผักให้สด อร่อย ได้นานสูงสุด 2-5 เท่า ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำจุดยืนของท็อปส์ที่เป็นผู้นำซูเปอร์มาร์เก็ตที่ส่งความสดให้ผู้บริโภค พร้อมสานต่องานวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สวทช.

alt

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยออกไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และสร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดย “โครงการนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนเพื่ออุตสาหกรรมผลิตผลสดของไทย” ภายใต้โครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท เป็นโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ที่ริเริ่มโดย สวทช. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง ทำให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ภาคอุตสาหกรรมได้ ดังเช่นเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ Active PAKTM สู่ผลงานนวัตกรรม “ถุงหายใจได้” ที่พัฒนาขึ้นโดย หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก เอ็มเทค สวทช. ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จับต้องได้ ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมไทย ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรของไทย ด้วยคุณสมบัติของถุงที่สามารถคงความสด คุณค่า และรสชาติของผลิตผลสด ได้แก่ ผักและผลไม้ต่างๆ ได้นานสูงสุด 2-5 เท่า

alt  alt

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ สวทช. จับมือ ท็อปส์เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ " Active PAKTM ถุงหายใจได้" ผักอร่อยสดนานยิ่งขึ้น

   

สวทช. เดินหน้าสนับสนุน SMEsล่าสุดจับมือ มทร.ล้านนา สร้างเครือข่ายโปรแกรม ITAPรองรับ SME ทั่วทั้งภาคเหนือ ตั้งเป้าหนุนไม่น้อยกว่า 50 รายต่อปี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 26 April 2016 18:31

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือดำเนินการ ITAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม เพื่อมุ่งสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน SMEs ให้สำเร็จเติบโตยั่งยืนด้วยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ด้วยการนำกลไกการบริหารงานแบบ ITAP ไปใช้ในการสนับสนุน SMEs ตั้งเป้าช่วยเหลือไม่น้อยกว่า 50 รายต่อปี ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 17 จังหวัดของภาคเหนือ ซึ่ง มทร.ล้านนา มีวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วทั้งภูมิภาค 6 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปาง พิษณุโลก และตาก

alt

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า  “โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program หรือ ITAP) เป็นหน่วยงานภายใต้ สวทช. ดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การร่วมงานกับ ITAP เปรียบเสมือน SMEs ได้มีหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D) เฉพาะกิจ และมีผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีช่วยบริหารโครงการวิจัยให้ พร้อมทั้งเสาะหาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและหัวข้อที่ต้องการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรม รวมทั้งมีเงินทุนสนับสนุนการทำวิจัย ทำให้ SMEs ลดความเสี่ยงในการทำโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม”

Read more: สวทช. เดินหน้าสนับสนุน SMEsล่าสุดจับมือ มทร.ล้านนา สร้างเครือข่ายโปรแกรม ITAPรองรับ SME ทั่วทั้งภาคเหนือ ตั้งเป้าหนุนไม่น้อยกว่า 50 รายต่อปี

   

Page 1 of 55

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป