ข่าวประชาสัมพันธ์

SkillsandSpiritualsWorkshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

สวทช. ร่วมกับ วช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ ในรูปแบบออนไลน์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ “การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ” เสริมศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

เยาวชนไทยเจ๋ง คว้า 6 รางวัล บนเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก

ร่วมแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนไทยคว้า 6 รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก Virtual Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF 2021) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2564 โดยมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์กว่า 1,834 คน จาก 64 ประเทศ รวมถึง 49 มลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

รวม Link ข่าว เด็ก แข่ง ISEF 2021