ข่าวประชาสัมพันธ์

SkillsandSpiritualsWorkshop

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะและจิตวิญญาณเพื่อการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565
ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม »

รวม Link ข่าว เด็ก แข่ง ISEF 2021