กำหนดการแข่งขัน YSC 2024

*YSC 2024 ปิดรับข้อเสนอ
ก่อนเวลา 17.00 น.
ของวันที่ 15 กันยายน 2566


กำหนดการแข่งขัน YSC 2023

กำหนดการแข่งขัน YSC 2022

เอกสารและสิ่งนำเสนอ และกำหนดการส่งก่อนการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ดังนี้

1. ไฟล์รายงาน ส่งไฟล์ในระบบ SIMS ภายในวันที่ 10 ม.ค. 2565 ก่อน 17.00 น. 

2. คลิปนำเสนอความยาวไม่เกิน 3 นาที  ให้ถ่ายคลิปในแนวขวาง โดยนำเสนองานประกอบ Poster หรือ Presentation มีภาพผู้พัฒนาประกอบครบทั้งทีม  ไม่ควรเร่งสปีดเสียง และสามารถนำชิ้นงานที่พัฒนามาประกอบการนำเสนอได้ ส่งไฟล์ในส่งไฟล์ไปยังศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 11 ม.ค. 2565

3. ไฟล์โปสเตอร์รอบนำเสนอขนาดไม่เกิน ดังนี้ 140 x 100 cm. หรือสามารถจัดทำเป็น 3 ส่วน ขนาด ดังนี้
1)  ด้านซ้ายขนาด 30 x 100 cm จำนวน 1 ชิ้น
2)  ตรงกลางขนาด 80 x 100 cm. จำนวน 1 ชิ้น
3)  ด้านขวาขนาด 30 x 100 cm. จำนวน 1 ชิ้น 
* ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนดจะประกาศใช้ในรอบชิงชนะเลิศด้วย สำหรับโปสเตอร์ผลงานจากศูนย์ภาคกลางฯ ให้ตรวจสอบขนาดกับศูนย์ประสานงานอีกครั้งหนึ่ง

ส่งไฟล์ไปยังศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 11 ม.ค. 2565

4. สไลด์รูปแนะนำโครงการ 1 หน้า สำหรับใช้ในการประกาศผล โดยระบุข้อมูลโครงการ พร้อมภาพผู้พัฒนา ภาพอาจารย์ที่ปรึกษา และภาพผลงาน ตาม Template ไฟล์.ppt โดยใส่รูปภาพเดี่ยวหรือกลุ่ม (รูปถ่ายเดี่ยวหรือรูปทีมผู้พัฒนา หน้าตรง มีรอยยิ้ม ในบรรยากาศสบาย รูปถ่ายเดี่ยวอาจารย์ที่ปรึกษา หน้าตรง มีรอยยิ้ม ในบรรยากาศสบาย และรูปผลงาน/ชิ้นงาน (โครงการฯ จะส่งTemplate การจัดทำสไลด์ให้อีกครั้ง) *โครงการฯ ได้ขออนุญาติเผยแพร่ภาพและข้อมูลตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในแบบฟอร์มที่ให้ผู้สมัครกรอกในขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งไฟล์ไปยังศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565