กำหนดการแข่งขัน YSC 2023

กำหนดการแข่งขัน YSC 2022

เอกสารและสิ่งนำเสนอ และกำหนดการส่งก่อนการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ดังนี้

1. ไฟล์รายงาน ส่งไฟล์ในระบบ SIMS ภายในวันที่ 10 ม.ค. 2565 ก่อน 17.00 น. 

2. คลิปนำเสนอความยาวไม่เกิน 3 นาที  ให้ถ่ายคลิปในแนวขวาง โดยนำเสนองานประกอบ Poster หรือ Presentation มีภาพผู้พัฒนาประกอบครบทั้งทีม  ไม่ควรเร่งสปีดเสียง และสามารถนำชิ้นงานที่พัฒนามาประกอบการนำเสนอได้ ส่งไฟล์ในส่งไฟล์ไปยังศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 11 ม.ค. 2565

3. ไฟล์โปสเตอร์รอบนำเสนอขนาดไม่เกิน ดังนี้ 140 x 100 cm. หรือสามารถจัดทำเป็น 3 ส่วน ขนาด ดังนี้
1)  ด้านซ้ายขนาด 30 x 100 cm จำนวน 1 ชิ้น
2)  ตรงกลางขนาด 80 x 100 cm. จำนวน 1 ชิ้น
3)  ด้านขวาขนาด 30 x 100 cm. จำนวน 1 ชิ้น 
* ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนดจะประกาศใช้ในรอบชิงชนะเลิศด้วย สำหรับโปสเตอร์ผลงานจากศูนย์ภาคกลางฯ ให้ตรวจสอบขนาดกับศูนย์ประสานงานอีกครั้งหนึ่ง

ส่งไฟล์ไปยังศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 11 ม.ค. 2565

4. สไลด์รูปแนะนำโครงการ 1 หน้า สำหรับใช้ในการประกาศผล โดยระบุข้อมูลโครงการ พร้อมภาพผู้พัฒนา ภาพอาจารย์ที่ปรึกษา และภาพผลงาน ตาม Template ไฟล์.ppt โดยใส่รูปภาพเดี่ยวหรือกลุ่ม (รูปถ่ายเดี่ยวหรือรูปทีมผู้พัฒนา หน้าตรง มีรอยยิ้ม ในบรรยากาศสบาย รูปถ่ายเดี่ยวอาจารย์ที่ปรึกษา หน้าตรง มีรอยยิ้ม ในบรรยากาศสบาย และรูปผลงาน/ชิ้นงาน (โครงการฯ จะส่งTemplate การจัดทำสไลด์ให้อีกครั้ง) *โครงการฯ ได้ขออนุญาติเผยแพร่ภาพและข้อมูลตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในแบบฟอร์มที่ให้ผู้สมัครกรอกในขั้นตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งไฟล์ไปยังศูนย์ประสานงานที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 25 ม.ค. 2565