ผลการแข่งขัน YSC 2021 รอบข้อเสนอ
รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท รวม 285 โครงงาน จากภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 41 โครงงาน (Downlond)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 43 โครงงาน (Downlond)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 41 โครงงาน (Downlond)
ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 74 โครงงาน  (Downlond)
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน จำนวน 45 โครงงาน (Downlond)
ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 41 โครงงาน (Downlond) 

ผลการแข่งขัน YSC 2021 รอบนำเสนอผลงาน YSC 2021
รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค
ได้รับทุนพัฒนาผลงาน 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 66 โครงงาน โดยเป็นโครงงานจากภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 10 โครงงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 11 โครงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 9 โครงงาน
ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 15  โครงงาน
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน จำนวน 11 โครงงาน
ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 10 โครงงาน

Download ประกาศผล YSC2021 รางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค

รายชื่อโครงงานได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคได้รับทุนพัฒนาผลงาน 9,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 62 โครงงาน โดยเป็นโครงงานจากภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 9 โครงงาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 7 โครงงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 9 โครงงาน
ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 18 โครงงาน 
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน จำนวน 10 โครงงาน
ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จำนวน 9 โครงงาน

Download ประกาศผล YSC 2021 รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ YSC2021

หมายเหตุ: โครงการจากภาคกลาง มีโครงงานได้รับสิทธิ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เนื่องจากสถานการ์โควิด 19 จาก YSC 2020 จำนวน 1 โครงการ

ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (Young Scientist Competition: YSC 2021)

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และพันธมิตรมหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (Young Scientist Competition: YSC 2021) ภายใต้การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 หรือ NSTIF2021 โดยได้จัดให้มีการแข่งขัน YSC2021 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ YSC2021 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2564 ซึ่งถือเป็นเวทีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลก

บัดนี้ โครงการ YSC ประกาศผลการตัดสิน ดังนี้

ไฟล์ PDF คลิกที่นี่ >>> ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (Young Scientist Competition: YSC 2021)