ศูนย์ประสานงาน

ศูนย์ประสานงาน

ศูนย์ประสานงานโครงการ YSC

ที่อยู่ศูนย์ประสานงาน

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครอบคลุมจังหวัด: กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์
อาจารย์ภาณุพงศ์ สอนคม /คุณนุชนาถ แก้วแดง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5596 3951
e mail: nutchanartj@nu.ac.th

ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ครอบคลุมจังหวัด: กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี
อาจารย์วัชระ อมศิริ/ คุณภิราพัทรธิ์ วริทธิ์ไกลกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 096 607 6051
e mail: w.a.th@ieee.org/ kupp.soy@outlook.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครอบคลุมจังหวัด: กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
รศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย/ คุณสุกัญญา พิมพ์บุญมา /คุณสมหญิง บุตรจอมชัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ‎
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร 0 4535 3401-4 ต่อ 4575
e mail: sukanya.p@ubu.ac.th,somying.m@ubu.ac.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครอบคลุมจังหวัด: ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
รศ.ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว/คุณจิรายุ สังสีแก้ว
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.) 111 ถนนมหาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชศรีมา 30000
โทรศัพท์ 044 224 817, 063 589 3889
e mail: activity@sut.ac.th

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครอบคลุมจังหวัด: กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี/ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร 0 75673 532, 075 673 509
e mail: preeyarat_ann@hotmail.com

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ครอบคลุมจังหวัด: กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และสุพรรณบุรี
ผศ.โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 245 300
e-mail: oatcomster@gmail.com
http://www.sc.su.ac.th