ศูนย์ประสานงาน

ศูนย์ประสานงาน

ศูนย์ประสานงานโครงการ YSC

ที่อยู่ศูนย์ประสานงาน

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครอบคลุมจังหวัด: กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์
รศ.ดร.ธวัชชัย เมธีวรัญญู/คุณนุชนาถ แก้วแดง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5596 3951
e mail: nutchanartj@nu.ac.th

ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ครอบคลุมจังหวัด: กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี
อาจารย์วัชระ อมศิริ/ คุณภิราพัทรธิ์ วริทธิ์ไกลกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 0 92 563 5491
e mail: w.a.th@ieee.org/kupp.soy@gmail.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครอบคลุมจังหวัด: กาฬสินธุ์ นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
ผศ.ดร.สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน/ คุณลลิตภัทรา พงษ์มาลี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ‎
85 ถนนสถลมารค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร 0 4535 3401-4 ต่อ 4575
e mail: supawadee.h@ubu.ac.th/lalitphatthra.r@ubu.ac.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครอบคลุมจังหวัด: ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
รศ. ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชศรีมา 30000
โทรศัพท์ –
e mail: theeranun@g.sut.ac.th

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ครอบคลุมจังหวัด: กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี/ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร 0 75673 532, 075 673 509
e mail: preeyarat_ann@hotmail.com

ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ครอบคลุมจังหวัด: กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี และสุพรรณบุรี
ผศ.โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034 245 300
e-mail: oatcomster@gmail.com
http://www.sc.su.ac.th