HOME

หมายเหตุ: กำหนดการวันแข่งขัน YSC 2024 รอบชิงชนะเลิศ มีการ Update ภายหลังจากการประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ ณ กรกฎาคม 2566 เพื่อความเหมาะสม และรองรับการปิดภาคเรียนของโรงเรียนต่างๆ จากทั่วประเทศ  รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดศึกษาได้ที่หน้าประกาศผลรอบนำเสนอผลงาน YSC 2024


YSC 2023

ติดต่อเรา

โครงการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: YSC

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้มีศักยภาพสูง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง SC201
132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 77010 
E-mail : suntharee.kri@nstda.or.th

Inbox: YSC Thailand Fanpage 

แผนที่