ผลการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน YSC 2023

ประกาศผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023) รอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค)
โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) กำหนดจัดการแข่งขันการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (The 25th Young Scientist Competition: YSC 2023) รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 – วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 17. 00 น. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

*** โปรดอ่านรายละเอียดการติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร และการเตรียมตัวสำหรับร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศให้ละเอียด โปรดทำให้แน่ใจว่าท่านได้อ่านข้อมูลและทำความเข้าใจในประกาศ ตลอดจนคู่มือการแข่งขันอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้ว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ Line Group: โครงงาน YSC หรือ Inbox มาที่เพจ YSC Thailand Fanpage ***

รางวัลรอบนำเสนอผลงาน YSC 2023

  • รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พร้อมทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบสอง จำนวน 9,000 บาท เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค สำหรับนักเรียนผู้พัฒนา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ YSC 2023
  • รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาคสำหรับนักเรียนผู้พัฒนา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
  • รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาคสำหรับนักเรียนผู้พัฒนา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

การติดต่อรับเงินรางวัล และเกียรติบัตร
เงินรางวัล โครงงานรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค สามารถติดต่อขอรับรางวัล ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่ท่านสังกัด ทั้งนี้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์รอบนำเสนอผลงาน สำหรับโครงงานรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค จำนวน 9,000 บาท ทางโครงการฯ จะแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน โดยจ่ายให้นักเรียนหัวหน้าโครงงาน จำนวน 7,200 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาท่านที่ 1 จำนวน 1,800 บาท รวม 9,000 บาท ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงการรับทุน โดยเริ่มติดต่อขอรับเงินรางวัลได้หลังจากการแข่งขัน YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศแล้วเสร็จ

เกียรติบัตร โครงงานรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค  แจกภายในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25: YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ โครงงานรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค และรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค จะประกาศให้ Download ไฟล์เกียรติบัตรภายหลังการจัดงาน YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ

การเตรียมตัวสำหรับผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 
ให้ตรวจสอบข้อมูลของท่าน พร้อมทั้งศึกษาคู่มือปฏิบัติในการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ดังนี้
1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร สูจิบัตรและอื่นๆ ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการตามคำสั่งกรรมการ ขอให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขมายังเมนูแจ้งปัญหาในระบบ SIMS ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ ตามที่ร้องขอ)

ทั้งนี้การอนุญาตให้ปรับแก้ข้อมูลใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโครงการฯ

2. ท่านสามารถศึกษาคู่มือการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ  สามารถ Download ได้ที่

คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ

 

 

3. หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ สามารถ Download ได้ที่

  • หนังสือเชิญ
คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ
  • รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ YSC 2023
คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ
  •  (ร่าง) กำหนดการ
คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ

 เอกสารและสิ่งนำเสนอ และกำหนดการจัดส่ง โดยสรุป ดังนี้
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ ขอให้ผู้พัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทำการพัฒนาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ที่สุด พร้อมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และให้หัวหน้าโครงการ Upload ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ในระบบ sims ที่ https://www.nstda.or.th/sims/login/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 -25 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. ดูรายละเอียดหัวข้อในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่ รายงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์ ทั้งนี้หากท่านต้องการใช้รายงานฉบับเดิมซึ่งใช้ประกอบการแข่งขันรอบนำเสนอผลงาน ขอให้ท่านทำการ Upload ไฟล์เข้าระบบใหม่อีกครั้งภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นเช่นกัน
ในกรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในโครงการ จะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบและรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงงานอีกครั้งหนึ่ง

ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นอกจากผู้พัฒนาโครงงานจะต้องส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ ในระบบ SIMS แล้ว ท่านจะต้องจัดเตรียมสิ่งนำเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
2.  วิดีโอ (Project Video) นำเสนอโครงการความยาวไม่เกิน 3 นาที ทั้งนี้ให้ถ่ายวิดีโอในแนวขวาง โดยนำเสนองานประกอบ Poster หรือ Presentation มีภาพผู้พัฒนาประกอบครบทั้งทีม และสามารถนำชิ้นงานที่ พัฒนามาประกอบการนำเสนอได้ โดยไม่ควรเร่งสปีดเสียงที่ใช้ในการนำเสนอ หรือใส่เสียงเพลงประกอบ เพราะอาจทำให้กรรมการไม่สามารถจับใจความสิ่งที่ท่านต้องการนำเสนอ
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิดีโอนี้จะถูกเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้เยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลในช่อง Youtube ของโครงการ YSC ภายหลังการแข่งขันแล้วเสร็จ จึงไม่ควรมีข้อมูลความลับสำคัญของโครงการ หรือ ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร
3.  โปสเตอร์ (Poster) โครงงาน YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศของท่าน ขนาดไม่เกิน 140 x 100 cm. หรือสามารถจัดทำเป็น 3 ส่วน ขนาดดังนี้
1) ด้านซ้ายขนาด 30×100 cm จำนวน 1 ชิ้น
2) ตรงกลางขนาด 80×100 cm จำนวน 1 ชิ้น
3) ด้านขวาขนาด 30×100 cm จำนวน 1 ชิ้น
พร้อมมีโลโก้โครงการ YSC เวอร์ชั่นล่าสุด โลโก้มหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน และโลโก้ผู้สนับสนุนโครงการตาม Template ที่กำหนด
4. แผนภูมิ Quad Chart จำนวน 1 หน้ากระดาษ เพื่อช่วยสรุปโครงการที่สำคัญไว้ในหน้าเดียวให้กรรมการได้เห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างรวดเร็ว ดู Template การทำ Quad Chart ได้ที่คู่มือการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน YSC 2023 รอบชิงชนะเลิศ
5. วิดีโอสาธิตการทำงานของผลงานที่ท่านพัฒนา (Video Demonstration/Simulation/Animation) ความยาวไม่เกิน 1 นาที หากมี
ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารตามข้อ 2 – 5 ได้ที่ https://forms.gle/6diECHXw9xXDWd8S9  ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 24.00 น.

 ภูมิภาค

ประกาศผล

ฉบับภาษาไทย 

ประกาศผล

ฉบับภาษาอังกฤษ 

                   หมายเหตุ
1.ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ ประกาศ ณ
วันที่ 30 มกราคม 2566
2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ ประกาศ ณ
วันที่ 30 มกราคม 2566
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ ประกาศ ณ
วันที่ 31 มกราคม 2566
4. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566
5. ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

*แก้ไขครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

6. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร คู่มือการแข่งขัน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านนะคะ