สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.–สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
NSTDA and AIT have recently signed an MOU for Education and Research Collaboration, the scope of which includes, among others, jointly provide funding or co-funding for student scholarship or seek funding from other agencies to develop the co-research and getting high caliber student to join the collaboration program. Presently, both institutions are in the process of signing the MOA to specify the detail for student scholarship support. This NSTDA-AIT scholarship program aims at promoting education collaboration in the master’s and doctoral degree programs between AIT and NSTDA while producing high caliber researchers/scientists. The program would enable AIT students (who receive HMK’s scholarships or RTG fellowships) to work on their approved research topics under a close co-supervision of AIT faculty and NSTDA researchers. The scholarship includes a top-up monthly allowance and research budget together with in-kind support such as using NSTDA’s lab facilities and research supervision.
คุณสมบัติของผู้สมัคร

HMK-Ph.D

 1. Having outstanding education record in 4-year Undergraduate Program and 2-year Master Program from accredited institution in related fields.
 2. CGPA of Bachelor’s degree not less than 3.0 and Master’s degree not less than 3.5
 3. English score of IELTS not less than 6.0 (overall and writing bands) or AIT EET not less than 6
 4. Having research proposal relevant to AIT-NSTDA expertise
 5. Applicants having research articles published in Scopus indexed publications would be highly considered.
 6. Applicants receiving awards from academic competitions would be highly considered.

RTG-Ph.D

 1. Having outstanding education record in 4-year Undergraduate Program and 2-year Master Program from accredited institution in related fields.
 2. CGPA of bachelor’s degree not less than 3.0 and master’s degree not less than 3.5
 3. English score of IELTS not less than 5.5 (overall and writing bands) or AIT EET not less than 5.5
 4. Having research proposal relevant to AIT-NSTDA expertise.
 5. Applicants having research articles published in Scopus indexed publications would be highly considered.
 6. Applicants receiving awards from academic competitions would be highly considered.

RTG-master’s degree

 1. Having very good education record in 4-year Undergraduate Program
 2. CGPA of bachelor’s degree not less than 3.0.
 3. English score of IELTS not less than 5.0 (overall and writing bands) or AIT EET not less than 5.0.
 4. Having research proposal relevant to AIT-NSTDA expertise.
 5. Applicants having research articles published in Scopus indexed publications would be highly considered.
 6. Applicants receiving awards from academic competitions would be highly considered.
ประเภททุน
 1. His Majesty the King’s scholarships: HMK -Ph.D (5 scholarships /year)
 2. Royal Thai Government Fellowship:
  • RTG-PhD 3.5 years (5 scholarships /year)
  • RTG- Master 2 years (5 scholarships /year) master’s degree 24 mouth
การสนับสนุน
 1. Monthly stipends and accommodation fees
 2. All expenses for conducting research abroad (Only for doctoral scholarships)
 3. Self-improvement spending for dissertation
ขั้นตอนสมัครขอรับทุน

Application process:

 1. Call open
 2. Interview
 3. Announce
ติดต่อโครงการ
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย-สวทช. (AIT-NSTDA)
โทร. 0 2524 5000 ext.5073 (Ms.Chalita/AIT )
e-mail: chalita@aitasia
หรือ 0 2564 7000 ต่อ 1460 (คุณสุทิศา/ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สวทช.)
e-mail: sutisa@nstda.or.th