เกียรติบัตร YSC 2023

วิธีการ Download เกียรติบัตร YSC 2023

โปรด Click link Download เกียรติบัตรตามภูมิภาค และรางวัลที่ท่านได้รับตามประกาศผลการตัดสินของโครงการ YSC 2023  เพื่อทำการตอบแบบสอบถาม หลังจากส่งแบบสอบถามออนไลน์แล้ว ท่านจะได้รับ e mail ตอบกลับตามอีเมล์ที่ท่านแจ้งในแบบสอบถามโดยอัตโนมัติเพ่อ Download ไฟล์เกียรติบัตรต่อไป 

ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download เกียรติบัตรได้ถึง 10 กันยายน 2566  (ปัจจุบัน ยังสามารถ Download เกียรติบัตรได้ ข้อมูล ณ 14 พฤศจิกายน 2566)

หมายเหตุ: ระบบมีการจำกัดโควต้าในการส่งอีเมล์ตอบกลับผู้ที่ต้องการ Download ได้วันละไม่เกิน 400 ใบ หากไม่เห็นเมล์ตอบกลับหลังจากกรอกแบบสอบถาม โปรดตรวจสอบใน Junk mail ก่อน หรือรอกรอกข้อมูลในวันถัดไปค่ะ 

รอบข้อเสนอโครงการ
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2023 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://forms.gle/hMjD7PWfThrKexZm9

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ YSC 2023 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://forms.gle/obnfvWD5ZyPWfYX69

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://forms.gle/E2Bk75nCEJPppiuX8

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://forms.gle/LsfJCfDHtpdCazEB6

ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยสุรนารี

ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รอบข้อเสนอโครงการ
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส
https://forms.gle/F4rR8XtbyBvRS2YX7

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส
https://forms.gle/2AAuuHG4VYTBtUQ19

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส https://forms.gle/nhCtDw1U5m6C8tHQ8

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มทส
https://forms.gle/E4QX7UKqiiePsqqz7

ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รอบข้อเสนอโครงการ
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
https://forms.gle/5be4epH7SXrkoM6c9

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ YSC 2023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
https://forms.gle/pJeHd4zU3zZPwHRU8

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
https://forms.gle/wQa9dY22d4KLUDaPA

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
https://forms.gle/cX8rRLDRG7eFyYTU9

ศูนย์ประสานงานภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รอบข้อเสนอโครงการ
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2023 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
https://forms.gle/3rBybWaCyXFXsFkb6

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
https://forms.gle/BvsqpCCrgeGY1QqL6

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
https://forms.gle/yj4tFVJbSfNqbDS86

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
https://forms.gle/BPxL84aFu2b73z7c8

ศูนย์ประสานงานภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รอบข้อเสนอโครงการ
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2023 ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://forms.gle/gBM6aP23aj4RsX3XA

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ YSC 2023 ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://forms.gle/YMVL2kW3wrW6vr1fA

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://forms.gle/TwDrDFwrQABJ25CGA

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://forms.gle/aiS3FRV9pQVqR2us8

ศูนย์ประสานงานภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร

รอบข้อเสนอโครงการ
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน YSC 2023 ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://forms.gle/ZZUxP1diB8UABopcA

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://forms.gle/DhYHNy347ELraj9V8

รอบนำเสนอผลงาน
แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://forms.gle/ZqFy6aXshPaQjwRC9

แบบสำรวจและ Download เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค YSC 2023 ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร
https://forms.gle/933rcwHjPDdCkE4m7