1. ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โปรแกรมมันสำปะหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  รายละเอียด

 

2. ผลงานเด่น

1. มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72 

2. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ 1” 

3. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ 2” 

4. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ 4” เป็นได้ทั้งพันธุ์รับประทาน และพันธุ์อุตสาหกรรม 

5. เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร...ให้เหมาะกับดิน 

6. โรครากปมมันสำปะหลัง 

7. ปลูกมันสำปะหลังเจอเพลี้ย บิวเวอเรีย ช่วยได้ 

8. การผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนต์ต่ำ จากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50

9. เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น 

3. สรุปผลงานวิจัย

 

ด้านปรับปรุงพันธุ์

1. การสร้างเครือข่ายการควบคุมกระบวนการสร้างแป้งในระดับ transcription ของต้นมันสำปะหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีน

2. แผนที่พันธุกรรมของมันสำปะหลังในประเทศไทย

3. พิรุณ 1 มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่

ด้านการจัดการเขตกรรม โรค และแมลง ศัตรูมันสำปะหลัง

1. การจัดการดิน น้ำ และธาตุอาหาร สำหรับการปลูกมันสำปะหลัง

2. การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีการเขตกรรมเชิงพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก

3. การพัฒนาอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเฉพาะพื้นที่

4. ผลของการไถระเบิดดินดานต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา

5. การแก้ปัญหาชั้นดินดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

6. รูปแบบการให้น้ำและให้ปุ๋ยทางระบบน้ำของมันสำปะหลัง

7. การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน

8. การศึกษาเพื่อยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัส African cassava mosaic virus (ACMV) ในมันสำปะหลัง

ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

1. เครื่องขุดมันสำปะหลังสำหรับรถไถเดินตาม 

2. เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

1. การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้งานทางการแพทย์

2. การวิจัยและพัฒนาการผลิต “ มันก่ำ” (มันสำปะหลังหมักแข็ง ด้วยเชื้อราโมแมสคัส)

3. การใช้เอนไซม์ดัดแปรแป้งมันสำปะหลังการผลิตฟังก์ชันนัลออลิโกแซ็กคาไรด์และการประยุกต์ในอาหาร

4. การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง

5. การใช้ฟลาวมันสำปะหลังเพื่อผลิตฟิล์มย่อยสลายได้เพื่อการใช้งานทางการเกษตร

6. การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิงค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

7. การศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี, ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และการพัฒนาวิธีสกัดโปรตีนและการลดไซยาไนด์เพื่อควบคุมคุณภาพใบมันสำปะหลัง

8. การผลิตโฟมเม็ดจากสารประกอบพอลิแลกติก (Bead foam from PLA compound)

9. การผลิตผลึกนาโนของแป้ง (starch nanocrystals) จากแป้งมันสําปะหลัง

10. เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สําหรับการวิเคราะห์คุณภาพมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว

11. ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาด้านมันสำปะหลังกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน

ด้านกฎระเบียบ นโยบาย และตลาด

อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย : การเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  • สรุปผลงานวิจัย
  • หนังสือการศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษามันสำปะหลัง
    alt Download [2.93 MB]


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณ กุหลาบ สุตะภักดี
โทรศัพท์. 02-117-6467 โทรสาร. 02-117-6498

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คุณ สุทธิสา ดัชนีย์
โทรศัพท์ 02-117-6488 โทรสาร 02-117-6498

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คุณสุนทรีย์ โฆษิตชัยยงค์
โทรศัพท์ 02-117-6477 โทรสาร 02-117-6498

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป