Table of Contents

1. ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โปรแกรมมันสำปะหลัง (พ.ศ. 2560-2564)

2. ผลงานเด่น

3. ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมันสำปะหลัง

1. ร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โปรแกรมมันสำปะหลัง (พ.ศ. 2560-2564)


รายละเอียดเพิ่มเติม alt Download

 

2. ผลงานเด่น

1. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ 4” เป็นได้ทั้งพันธุ์รับประทาน และพันธุ์อุตสาหกรรม alt Download [509 KB]

2. เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น alt Download [975 KB]

3. การผลิตฟลาวมันสำปะหลังไซยาไนต์ต่ำ จากพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 alt Download [867 KB]

4. มันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 72 alt Download [418 KB]

5. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ 1” alt Download [266 KB]

6. มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “พิรุณ 2” alt Download [217 KB]

7. เลือกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร...ให้เหมาะกับดิน alt Download [467 KB]

8. ปลูกมันสำปะหลังเจอเพลี้ย บิวเวอเรีย ช่วยได้ alt Download [3.45 MB]

9. โรครากปมมันสำปะหลัง alt Download [99 KB]

 

3. ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมันสำปะหลัง

 

สรุปผลงานวิจัย

ด้านปรับปรุงพันธุ์

1. การสร้างเครือข่ายการควบคุมกระบวนการสร้างแป้งในระดับ transcription ของต้นมันสำปะหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลการแสดงออกของยีน alt Download [824 KB]

2. แผนที่พันธุกรรมของมันสำปะหลังในประเทศไทย alt Download [1.05 MB]

3. พิรุณ 1 มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ alt Download [546 KB]

ด้านการจัดการเขตกรรม โรค และแมลง ศัตรูมันสำปะหลัง

1. การจัดการดิน น้ำ และธาตุอาหาร สำหรับการปลูกมันสำปะหลัง alt Download [514 KB]

2. การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีการเขตกรรมเชิงพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก alt Download [858 KB]

3. การพัฒนาอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเฉพาะพื้นที่ alt Download [211 KB]

4. ผลของการไถระเบิดดินดานต่อสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา alt Download [1.55 MB]

5. การแก้ปัญหาชั้นดินดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง alt Download [1.15 MB]

6. รูปแบบการให้น้ำและให้ปุ๋ยทางระบบน้ำของมันสำปะหลัง alt Download [631 KB]

7. การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน alt Download [356 KB]

8. การศึกษาเพื่อยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัส African cassava mosaic virus (ACMV) ในมันสำปะหลัง alt Download [2.37 MB]

ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

1. เครื่องขุดมันสำปะหลังสำหรับรถไถเดินตาม alt Download [1.42 MB]

2. เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังสำหรับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก alt Download [1.16 MB]

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

1. การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้งานทางการแพทย์ alt Download [999 KB]

2. การวิจัยและพัฒนาการผลิต “ มันก่ำ” (มันสำปะหลังหมักแข็ง ด้วยเชื้อราโมแมสคัส) alt Download [258 KB]

3. การใช้เอนไซม์ดัดแปรแป้งมันสำปะหลังการผลิตฟังก์ชันนัลออลิโกแซ็กคาไรด์และการประยุกต์ในอาหาร alt Download [509 KB]

4. การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง alt Download [599 KB]

5. การใช้ฟลาวมันสำปะหลังเพื่อผลิตฟิล์มย่อยสลายได้เพื่อการใช้งานทางการเกษตร alt Download [390 KB]

6. การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังชนิดครอสลิงค์โดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร alt Download [338 KB]

7. การศึกษาลายพิมพ์โครมาโทกราฟี, ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และการพัฒนาวิธีสกัดโปรตีนและการลดไซยาไนด์เพื่อควบคุมคุณภาพใบมันสำปะหลัง alt Download [468 KB]

8. การผลิตโฟมเม็ดจากสารประกอบพอลิแลกติก (Bead foam from PLA compound) alt Download [681 KB]

9. การผลิตผลึกนาโนของแป้ง (starch nanocrystals) จากแป้งมันสําปะหลัง alt Download [2.87 MB]

10. เทคโนโลยีทางเลือกใหม่สําหรับการวิเคราะห์คุณภาพมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว alt Download [1.19 MB]

11. ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาด้านมันสำปะหลังกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน alt Download [970 KB]

ด้านกฎระเบียบ นโยบาย และตลาด

อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย : การเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  • สรุปผลงานวิจัย alt Download [825 KB]
  • หนังสือการศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษามันสำปะหลัง
    alt Download [2.93 MB]


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณ กุหลาบ สุตะภักดี
โทรศัพท์. 02-117-6467 โทรสาร. 02-117-6498

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คุณ สุทธิสา ดัชนีย์
โทรศัพท์ 02-117-6488 โทรสาร 02-117-6498

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คุณสุนทรีย์ โฆษิตชัยยงค์
โทรศัพท์ 02-117-6477 โทรสาร 02-117-6498

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป