หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI) กรอบวิจัย กลุ่มโปรแกรมอนุรักษ์และบริหารการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มโปรแกรมอนุรักษ์และบริหารการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
24 พ.ย. 2563
0
กรอบวิจัย

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 644 8150 ต่อ 81846 (คุณรังสิมา), 81844 (คุณสุนทรีย์), 81845 (คุณรุ่งรวี)
e-mail : rungsimat@nstda.or.th ,   sunthari.sueakham@nstda.or.th , rungrawee.taw@nstda.or.th

ผลงานเด่น

 1.  เห็ดเรืองแสง : ความหลากหลายเชิงชนิดและการผลิตภายใต้สภาพควบคุมเพื่อเป็นสื่อใหม่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน จังหวัดราชบุรี
 3. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังตามแนวแถบน้ำตื้นในอ่าวไทยฝั่งตะวันตกและสาหร่าย Symbiodinium ที่อยู่ร่วมกับปะการัง
 4. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่าย zooxanthellae ในปะการังแข็งและปะการังอ่อนในน่านน้ำไทย
 5. การศึกษาดัชนีชี้วัดความเครียดของปะการังและสาหร่ายซูแซนเทลลี บริเวณแนวปะการังด้านใต้ของเกาะภูเก็ต เพื่อเตรียมป้องกันการฟอกขาว
 6. การศึกษาถิ่นพ่อแม่พันธุ์ปะการังและความเชื่อมโยงพันธุกรรมของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย
 7. ความหลากหลายของชนิดและโครงสร้างประชากรปะการังในที่ตื้นของเขตพื้นราบ บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
 8. การสำรวจปะการังอ่อน กัลปังหา และดอกไม้ทะเล ในแนวปะการังเขตน้ำตื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญในอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูแหล่งปะการังอ่อนที่เสื่อมโทรมในอนาคต
 9. การรวบรวมข้อมูลการผลิตและการตลาดเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดป่ากินได้ในประเทศไทย
 10. การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสำคัญในระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมแบบถ้ำในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล
 11. พืชอาหาร พืชสมุนไพร ในลำพะยา
 12. ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา
 13. ปลากัดลำพะยา
 14. เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดเละผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 15. เทคนิคการเพาะเห็ดหูหนู กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน อ.เมือง จ.ราชบุรี
 16. โกงกางเทียมซีออส (C-Aoss)
 17. การอนุญาตใช้สิทธิในกรรมวิธีตรวจหาปริมาณสาร Artemisinin
 18. การนำชีวินทรีย์ Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ไปใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อตัดวงจรชีวิตพาหาโรคไข้เลือดออก
 19. การผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อราสายพันธุ์ Aspergillus niger BCC7178 เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บก
 20. การผลิตอาหารสัตว์หมักด้วยแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส
 21. การควบคุมไรฝุ่น Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืช
 22. สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม
 23. นางพญาพรหมจรรย์ เพื่อการผลิตชันโรงลูกผสม
 24. ไรแดงสยาม อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
 25. การพัฒนาฐานข้อมูล Interactive Spirulina Proteome Database
 26. การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน
 27. สัณฐานวิทยาของกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือ
แชร์หน้านี้: