หน้าแรก สวทช. สนับสนุนพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และนวัตกรรมรับมือ COVID-19