หน้าแรก ผลงาน ผลงานวิจัยเด่น Development of a THz Photoconductive Antenna (PCA) Emitter
Development of a THz Photoconductive Antenna (PCA) Emitter
7 ก.ย. 2564
0
ผลงานวิจัยเด่น

ที่มาความสำคัญ : ปัจจุบันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านความถี่เทระเฮิรตซ์ได้รับความสนใจจากนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะตัวของความถี่ในย่านนี้ที่ Non-Ionizing และสามารถทะลุผ่านสิ่งของที่เป็น Dielectric materials รวมถึงมีความไวในการตรวจจับสารเคมีและสารตั้งต้นวัตถุระเบิด ทำให้ได้มีการวิจัยและพัฒนานำเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์มาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยในภาคอุตสาหกรรม ศอ. ได้พัฒนา Photoconductive antenna (PCA) หรือ ต้นแบบการพัฒนาตัวส่งสัญญาณแบบเสาอากาศตัวนำเชิงแสงในย่านเทระเฮิรตซ์ การใช้เทคนิค E-beam irradiation เพื่อปรับปรุงวัสดุกึ่งตัวนำและ พัฒนาเป็นอุปกรณ์ Photoconductive antenna (PCA) เพื่อสร้างสัญญาณ Terahertz ซึ่งใช้เป็นตัวสร้างสัญญาณ (Emitter) และตัวรับสัญญาณเทระเฮิรตซ์ (Detector) ที่มีประสิทธิภาพดี ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และได้รับความสนใจจากบริษัทผลิตเครื่องเทระเฮิรตซ์ในประเทศจีน

จุดเด่นของผลงาน/อธิบายรายละเอียดผลงาน : การทดสอบจากลูกค้าคือบริษัท Daheng New Epoch Technology Inc ที่เป็น ผู้ผลิตระบบ Terahertz TDS system ส่งขายไปทั่วโลก 1. ยืนยันว่า PCA ที่ผลิตโดยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคใหม่ที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อน 2. มีประสิทธิภาพเหนือกว่า PCA ที่บริษัทจัดหาเพื่อใช้ผลิตระบบเพื่อจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน 3. เทคนิคการผลิตยังสามารถรองรับการผลิตแบบ Mass Production ได้ดีกว่าเทคนิคอื่นที่ใช้กัน อยู่ทั่วไปมาก 4. เป็นต้นแบบ Deep tech ที่มีโอกาส disrupt การผลิต commercial PCA สำหรับการสร้าง สัญญาณ Terahertz

แชร์หน้านี้: