หน้าแรก ผลงาน ผลงานวิจัยเด่น คิวบ์-เอกซ์ (Cube-X) ก้อนฆ่าเชื้อโรคเชื้อชนิดไอระเหยแบบพกพา
คิวบ์-เอกซ์ (Cube-X) ก้อนฆ่าเชื้อโรคเชื้อชนิดไอระเหยแบบพกพา
10 ก.ค. 2564
0
ผลงานวิจัยเด่น

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการเตรียมนาโนไฮบริดคิวบิคภายใต้ชื่อผลงาน คิวบ์-เอกซ์ (Cube-X) เพื่อใช้ในการปลดปล่อยเอทานอลในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อทำการฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุที่ต้องการ สามารถย่อยสลายได้ อีกทั้งกระบวนการผลิตสามารถทำได้ง่าย ต้นทุนการผลิตต่ำ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ก้อนฆ่าเชื้อโรคเชื้อชนิดไอระเหยแบบพกพา

สรุปเทคโนโลยี
• ก้อนฆ่าเชื้อชนิดไอระเหย โดยใช้โครงสร้างขนาดนาโนเมตรเป็นกลไกหลักในการควบคุมการปลดปล่อย
• เป็นนวัตกรรมการฆ่าเชื้อแนวใหม่บนพื้นผิวที่ยากในการเข้าถึง
• มีประสิทธิภาพในการปลดปล่อยสารฆ่าเชื้อได้ตรงจุด ในปริมาณที่เหมาะสม
• เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติและสารอินทรีย์มีความปลอดภัยตาม FDA
• ผ่านการทดสอบการฆ่าเชื้อใน E. coli ATCC25922, S. aureus ATCC6538, เชื้อไวรัส PEDV (โคโรน่าหมู), Influenza A virus subtype H1N1 (ไข้หวัดใหญ่) และ Enterovirus (มือเท้าปาก)

ข้อมูลเพิ่มเติม :

แชร์หน้านี้: