หน้าแรก ผลงาน ผลงาน/นวัตกรรมรับมือโควิด-19 AMED Telehealth ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล
AMED Telehealth ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล
29 เม.ย. 2564
0
ผลงาน/นวัตกรรมรับมือโควิด-19
ผลงานวิจัยเด่น

คุณสมบัติ
  • แอปพลิเคชันรายงานสุขภาพประจำวันสำหรับผู้ที่กักตัวใน State Quarantine หรือ คนไข้ในโรงพยาบาลสนาม
  • ทีมแพทย์และพยาบาลสามารถติดตามอาการ วินิจฉัยโรคทางไกลและสั่งการรักษา ของแต่ละผู้ป่วย
  • ทีมแพทย์และพยาบาลสามารถสื่อสารกับคนไข้ผ่านทางวิดีโอคอล (VDO Call)

 

ระดับความพร้อม

กำลังนำไปใช้งาน

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อจัดทำและพัฒนาโปรแกรม AMED Telehealth: แอปพลิเคชันรายงานสุขภาพประจำวันสำหรับผู้ที่กักตัวใน State Quarantine หรือ คนไข้ในโรงพยาบาลสนามและทีมแพทย์และพยาบาลสามารถติดตามคนไข้ได้อย่างใกล้ชิด
  2. นำร่องในสถานที่กักกันตนเองของรัฐ (State Quarantine) และโรงพยาบาลสนาม

 

ความก้าวหน้า

กำลังนำไปใช้ใน รพ สนาม 2 แห่ง

 

พันธมิตร
  • โรงพยาบาลสนาม ธรรมศาสตร์
  • โรงพยาบาลสนามผู้สูงอายุ บางขนเทียน
  • โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่
  • สำนักการแพทย์ กทม.
  • สวทช.

 

ผู้พัฒนา

1. นายวัชรากร หนูทอง
2. ดร. กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์
(A-MED/NSTDA)

 

29 เม.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: