หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช. คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2561
คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2561
15 ก.พ. 2561
0
คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช.

เอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี 2561 ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 เวอร์ชั่น 5.2
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อ 22 มกราคม พ.ศ. 2561


แชร์หน้านี้: