หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. แผนงาน/ผลงาน/รายงาน คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช. คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2562
คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2562
10 ม.ค. 2562
0
คู่มือบริหารความเสี่ยง สวทช.

เอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี 2562 ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 เวอร์ชั่น 5.3 (2562)
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

แชร์หน้านี้: