หน้าแรก เทคโนโลยีชุดตรวจป้องกันการระบาด “โรคใบด่างมันสำปะหลัง”
เทคโนโลยีชุดตรวจป้องกันการระบาด “โรคใบด่างมันสำปะหลัง”
28 ก.ย. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. จัดกิจกรรม NSTDA Meets The Press เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้พบปะพูดคุยกับทีมนักวิจัย ไบโอเทค ที่มาเล่าถึงการพัฒนาเทคโนโลยี “ชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง”  สามารถตรวจคัดกรองโรคใบด่างมันสำปะหลังได้ง่าย สะดวก และทราบผลได้อย่างรวดเร็ว

 

โดยเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลัง จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังโรคใบด่างที่กำลังมีการระบาดในประเทศไทย เนื่องจากสามารถตรวจหาการติดเชื้อได้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลังปลอดเชื้อ ช่วยลดความเสี่ยงการนำท่อนพันธุ์ติดเชื้อไปเพาะปลูก อีกทั้งในระหว่างการเพาะปลูก หากตรวจพบการติดเชื้อ โดยเฉพาะในต้นที่ยังไม่แสดงอาการของโรคใบด่าง ก็จะช่วยให้เกษตรกรถอนทำลายทิ้งได้ทัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงที

แชร์หน้านี้: