หน้าแรก สรุปผลโครงการนำร่อง “วินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” ในพื้นที่ “บางกรวย-บางพลัด”
สรุปผลโครงการนำร่อง “วินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า” ในพื้นที่ “บางกรวย-บางพลัด”
18 เม.ย. 2567
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

ENTEC สวทช. ร่วมกับ กฟผ. และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน มอบใบคู่มือจดทะเบียนประจำรถ พร้อมสรุปผลโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับให้บริการสาธารณะในประเทศไทย” หลังจากนำร่องให้บริการสาธารณะเป็นระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 50 คัน

โดยการนำร่องโครงการตลอด 1 ปีที่ผ่านมา รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในโครงการมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน 32.41 Wh/km ส่วนระยะทางการขับขี่ในโครงการรวมทั้งสิ้น 759,354 กิโลเมตร คิดเป็นผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 38.8 ตัน โดยข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าว จะนำไปสู่การวางแผนขยายผลการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างทั่วประเทศ

สำหรับโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศรองรับการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์นโยบาย อว. For EV ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการปล่อยมลพิษ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคต

แชร์หน้านี้: