หน้าแรก เปิด 3 โครงการวิจัย สวทช. ได้รับทุน “ล้านช้าง-แม่โขง”
เปิด 3 โครงการวิจัย สวทช. ได้รับทุน “ล้านช้าง-แม่โขง”
25 เม.ย. 2567
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. เปิดตัว 3 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนพิเศษความร่วมมือ “ล้านช้าง-แม่โขง” (LMCSF Funded Project) ประจำปี 2566 ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ที่มีสมาชิก 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และจีน มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาพื้นที่และขยายผลระดับภูมิภาค

 

สำหรับโครงการวิจัยของ สวทช. ที่ได้รับทุน “ล้านช้าง-แม่โขง” ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้

 

1.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเห็ดบริโภคได้ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืนระหว่างประเทศในภูมิภาคแม่น้ำโขง จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

 

2.โครงการส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังที่ยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคแม่น้ำโขง จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

 

3.โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในประเทศ และการจัดเตรียมร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการรถไฟความเร็วสูง จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)

แชร์หน้านี้: