หน้าแรก ยกระดับ “ทุ่งกุลาร้องไห้” แหล่งปลูก “พืช-สมุนไพร” คุณภาพ
ยกระดับ “ทุ่งกุลาร้องไห้” แหล่งปลูก “พืช-สมุนไพร” คุณภาพ
19 เม.ย. 2567
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

ยกระดับ ‘ทุ่งกุลาร้องไห้’ ส่งเสริม ปลูกพืช-สมุนไพรคุณภาพ ด้วยกลไก ‘ตลาดนำการผลิต’ เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี-มีรายได้เพิ่ม ตามนโยบาย “เอกชนนำ-รัฐหนุน” ของกระทรวง อว.

 

สวทช. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ติดตามความคืบหน้าโครงการ “การยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ด้านพืช สมุนไพร)” เป็นความร่วมมือในการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ประกอบด้วย ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม

 

โดยโครงการดังกล่าว สวทช. นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านต่างๆ ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร ตั้งแต่การส่งเสริมให้เกษตรกรทดลองปลูกฟ้าทะลายโจรสายพันธุ์ราชบุรี BT-1 ที่พัฒนาโดยนักวิจัย สวทช. , การใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์สมุนไพรปลอดโรค ตลอดจนเทคโนโลยีชุดตรวจวัดโลหะหนักในพืชสมุนไพร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีเป้าหมายส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

 

แชร์หน้านี้: