หน้าแรก Lookie Waste แอปฯตัวช่วยตรวจสอบปริมาณขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร
Lookie Waste แอปฯตัวช่วยตรวจสอบปริมาณขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร
25 มี.ค. 2567
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

นักวิจัย MTEC สวทช. พัฒนา Lookie Waste แอปพลิเคชันตรวจสอบปริมาณขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร ใช้สำหรับตรวจสอบปริมาณขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการลดของเสียจากการบริโภคอาหาร ใช้งานได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน ตลอดจนผู้ประกอบการในภาคอุตสากรรมอาหาร ปัจจุบันแอปพลิเคชันถูกต่อยอดพัฒนาให้มีระบบที่รองรับการจัดการขยะอาหารอย่างเป็นระบบในอนาคต

 

พบกับทีมนักวิจัยผู้พัฒนาและผลงานดังกล่าวได้ที่งาน การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 หรือ NAC2024 วันที่ 28-30 มีนาคม 2567 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/nac

25 มี.ค. 2567
0
แชร์หน้านี้: