หน้าแรก A-MED Care Pharma แพลตฟอร์มเชื่อมร้านยาดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 16 อาการ
A-MED Care Pharma แพลตฟอร์มเชื่อมร้านยาดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 16 อาการ
24 ส.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. จับมือกับ สภาเภสัชกรรม โดยการสนับสนุนจาก สปสช. เปิดตัว  A-MED Care Pharma บริการเชื่อมร้านยาดูแล 16 อาการ แพลตฟอร์มดีๆ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั่วไทย ในงาน NSTDA Meets the Press เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้พบปะพูดคุยกับนักวิจัยผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม และผู้บริหารจากสภาเภสัชกรรม ที่มาเล่าถึงการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างใกล้ชิด

 

สำหรับ A-MED Care Pharma เป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง เพื่อสนับสนุนการทำงานของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สภาเภสัชกรรม นับเป็นหนึ่งในบริการของแพลตฟอร์มบริการทางการแพทย์ดิจิทัล ซึ่งเป็น Core Business ของ สวทช. ที่มุ่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาความแออัดของหน่วยบริการสาธารณสุข และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แชร์หน้านี้: