หน้าแรก โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ยกระดับอุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์ไทยสู่สากล
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ยกระดับอุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์ไทยสู่สากล
15 มิ.ย. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดอาคาร “โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ” (NBF : National Biopharmaceutical Facility) ต้อนรับคณะนักวิจัยไทยและต่างชาติ รวมทั้งคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในโรงงานต้นแบบ ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย สามารถต่อยอดงานวิจัยด้านยาชีววัตถุจาก Lab-scale สู่ Pilot-scale ในเชิงพาณิชย์ สำหรับรองรับอุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์ของประเทศไทย

15 มิ.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: