หน้าแรก “ต่อกล้าอาชีวะ 2567” ปั้นนวัตกรสายอาชีวะ สู่ Young Smart IoT Technician
“ต่อกล้าอาชีวะ 2567” ปั้นนวัตกรสายอาชีวะ สู่ Young Smart IoT Technician
8 พ.ค. 2567
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพการพัฒนาผลงานนวัตกรรมให้กับทีมอาจารย์และนักศึกษาอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ปี 2567 ภายใต้หัวข้อ พัฒนา Young Smart IoT Technician มุ่งเน้นพัฒนาทักษะในด้านเทคโนโลยี Industrial Internet of Things (IIoT) ผ่านการทำโครงงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง เพื่อนำไปตอบโจทย์ปัญหาของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 

สำหรับโครงการต่อกล้าอาชีวะ ปี 2567 มีอาจารย์และนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ 36 ทีม จาก 25 สถาบันอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ โดยมี 19 ทีม จาก 12 สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท สำหรับการพัฒนาโครงงาน และได้รับมอบชุดอุปกรณ์สื่อการสอน Raspberry Pi จำนวน 2 ชุด สำหรับนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนในวิทยาลัยต่อไป

แชร์หน้านี้: