หน้าแรก จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2564
จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2564
5 พ.ค. 2564
0
ข่าว
บทความ

 

แชร์หน้านี้:
ข่าวประชาสัมพันธ์
10 ส.ค. 2565
สวทช.- หนุน สร้างองค์ความรู้ บน ‘นวนุรักษ์’ แพลตฟอร์ม ชูจุดเด่น ด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ ของ ‘อุทยานธรณีโลกสตูล’ ช่วยชุมชนสร้างอาชีพ-รายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG  
10 ส.ค. 2565
สวทช. รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001:2018)
7 ส.ค. 2565
เอ็มเทค สวทช. เปิดตัว ‘ฟิล์มปิดหน้าถาดจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ’ ‘มูลนิธิโครงการหลวง’ นำร่องใช้จริงบรรจุเมนูผักสลัดพร้อมทาน ผู้บริโภคได้ 2 ต่อ ‘กินผักสดดีต่อสุขภาพ-หนุนบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อโลก’
หน้าแรก จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2564
จดหมายข่าว สวทช.อื่นๆ