หน้าแรก ไบโอเทค สวทช. ลงนามความร่วมมือร่วมกับ National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB) ประเทศอิหร่าน
ไบโอเทค สวทช. ลงนามความร่วมมือร่วมกับ National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB) ประเทศอิหร่าน
1 มี.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) พร้อมด้วย นายซัยยิด เรซ่า โนบัคตี (H.E. Mr. Seyed Reza Nobakhti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB) ประเทศอิหร่าน โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นประธานและสักขีพยาน

นอกจากนี้ คณะจากสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทยยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของไบโอเทค และหารือความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อเป็นสารชีวภัณฑ์ การปรับแต่งจีโนมเพื่อปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ รวมถึงเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19

 

1 มี.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: