หน้าแรก สวทช. สนับสนุน โนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม พัฒนาระบบวัดอุณหภูมิ-ความชื้นตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ภายใต้โครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19″
สวทช. สนับสนุน โนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม พัฒนาระบบวัดอุณหภูมิ-ความชื้นตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ภายใต้โครงการ “FTI ช่วยชาติสู้ COVID-19″
11 มี.ค. 2564
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

(11 มีนาคม 2564) ณ กระทรวงสาธารณสุข : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว “โครงการ FTI ช่วยชาติสู้โควิด-19” ส่งมอบตู้เก็บวัคซีนและชุดอุปกรณ์ Monitoring ให้แก่สถานพยาบาลรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาระบบวัดอุณหภูมิ-ความชื้นตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท โนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด หนึ่งในสมาชิกประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยระบบดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานจากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สวทช. นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สวทช. ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ และนายจิรเดช อ่อนชุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กล่าวว่า ตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ที่ส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ มีชุดอุปกรณ์และระบบ Monitoring ที่พัฒนาโดยบริษัท โนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และได้รับทุนสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP:ไอแทป) ในการทดสอบอุปกรณ์และระบบ Monitoring ที่วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ให้ได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนแผนการจัดหาวัคซีนของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยจาก COVID-19

(ฺด้านซ้าย : นายจิรเดช อ่อนชุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด )

นายจิรเดช อ่อนชุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวากรีน เพาเวอร์ซิสเต็ม จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้พัฒนาอุปกรณ์และระบบ Monitoring เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น ผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานรับรองโดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC ของ สวทช. นำไปติดตั้งกับตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 เพื่อวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้ เนื่องจากวัคซีนต้องอาศัยการเก็บที่อุณหภูมิความเย็นในช่วงระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส โดยชุดอุปกรณ์นอกจากจะตรวจวัดค่าได้อย่างแม่นยำแล้ว ยังมีการติดตั้งระบบการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานในกรณีอุณหภูมิหรือความชื้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ ช่วยทำให้วัคซีนถูกเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตลอดเวลาและไม่เสื่อมสภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมไปใช้รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศในขณะนี้

11 มี.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: