หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม [NAC2023] แนะนำ Open House เส้นทางต่อยอดธุรกิจในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18
[NAC2023] แนะนำ Open House เส้นทางต่อยอดธุรกิจในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18
15 มี.ค. 2566
0
Open House เยี่ยมชม 27 ห้องปฏิบัติการ 7 กลุ่มอุตสาหกรรม
เบื้องหลังการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจยุคใหม่
สวทช. เปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุน ที่มีความสนใจ เยี่ยมชมเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวทช. ตลอดจนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจจากบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี ที่จะเป็นตัวช่วยให้การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มศักยภาพและกำไรให้กับธุรกิจ

29-31 มีนาคม 2566
*รับเฉพาะภาคเอกชนและจำนวนจำกัด

(วันละ 1 รอบ/ช่วงเช้า)

Modern Agriculture
เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

Food for the Future
เทคโนโลยีที่ช่วยปรับอาหารให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และทำให้อาหารเพื่อสุขภาพมีรสชาติอร่อย ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค

Cosmeceutical
เทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ต่อยอดธุรกิจของคุณด้วยการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาสูตรตำรับ การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย และบริการผลิตเครื่องสำอางโดยโรงงานต้นแบบมาตรฐาน ASEAN COSMETIC GMP

Digital Transformation
หมุนไปพร้อมกับโลกของข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

Energy
ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Health and Wellness
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพการแพทย์และความปลอดภัย

Agriculture for Animal
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานที่ https://www.nstda.or.th/nac/2023/open-house/

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม [NAC2023] แนะนำ Open House เส้นทางต่อยอดธุรกิจในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ