ผลงานเด่น

1.  การอนุญาตใช้สิทธิในกรรมวิธีตรวจหาปริมาณสาร Artemisinin

2.  การนำชีวินทรีย์ Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ไปใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อตัดวงจรชีวิตพาหาโรคไข้เลือดออก

3.  การผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสจากเชื้อราสายพันธุ์ Aspergillus niger BCC7178 เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บก

4.  การผลิตอาหารสัตว์หมักด้วยแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส

5.  การควบคุมไรฝุ่น Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืช

6.  สารชีวบำบัดภัณฑ์ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม

7.  นางพญาพรหมจรรย์ เพื่อการผลิตชันโรงลูกผสม

8.  ไรแดงสยาม อาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน

9.  การพัฒนาฐานข้อมูล Interactive Spirulina Proteome Database

10. การเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน

11. สัณฐานวิทยาของกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าในภาคเหนือ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณรังสิมา ตัณฑเลขา

โทรศัพท์. 02-644-8150
ต่อ 81846

โทรสาร. 02-644-8106

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • คุณฉัตรดนัยภากร บุราโส

โทรศัพท์. 02-644-8150
ต่อ 81845

โทรสาร. 02-644-8106

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป