ผลงานเด่น

1.  โปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทย 3 มิติ

2.  ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ

3.  ข้อเข่าขาเทียมแบบสี่จุดหมุน

4.  หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก

5.  เครื่องช่วยฟังดิจิทัล P02

6.  ซอฟต์แวร์สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

7. โปรแกรมแพทย์อัจฉริยะสำหรับเครื่องไอแพด 2

8. ตู้ทำนาย สุขภาพและหลอดเลือดหัวใจ

9. เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพ สำหรับการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ ของทารกในครรภ์

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณพสุ สิริสาลี
โทรศัพท์ 02 564 6500 ต่อ 4454 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป