หน้าแรก เดินหน้าพัฒนา Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง มุ่งขยายผลใช้งานทุกจังหวัด
เดินหน้าพัฒนา Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง มุ่งขยายผลใช้งานทุกจังหวัด
21 ก.ย. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน” มี 190 หน่วยงานทั่วประเทศได้รับมอบเกียรติบัตร เป็นหน่วยงานระดับจังหวัด 14 จังหวัด ที่มีการใช้งานครบทุกหน่วยราชการภายในจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, พะเยา, ลำพูน, ปราจีนบุรี, ภูเก็ต, เพชรบูรณ์, สมุทรปราการ, สระบุรี, เชียงใหม่, ลำปาง และสิงห์บุรี

 

สำหรับแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue พัฒนาโดยทีมนักวิจัย สวทช. ซึ่งปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

21 ก.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: