หน้าแรก แล็บวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ “สาหร่าย”
แล็บวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ “สาหร่าย”
21 ก.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

ไบโอเทค สวทช. นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านสาหร่าย ประกอบด้วย “หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง” ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ “กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย” ที่สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

โดยทั้ง 2 หน่วยวิจัยของไบโอเทค สวทช. มุ่งวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากสาหร่าย เพื่อนำไปใช้สำหรับการแก้ปัญหาโรคในสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกุ้งและปลา เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดความสูญเสีย มีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยให้กลับมาเป็นผู้นำการส่งออกในตลาดโลกอีกครั้ง.

21 ก.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: