หน้าแรก เริ่มทดสอบภาคสนาม! แพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยน สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
เริ่มทดสอบภาคสนาม! แพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยน สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
30 พ.ค. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ENTEC ร่วมกับหลายหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดการทดสอบภาคสนามในโครงการวิจัยและพัฒนา แพล็ตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย หลังจากทีมนักวิจัยร่วมกันพัฒนาต้นแบบแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยน และติดตั้งต้นแบบสถานีชาร์จและสับเปลี่ยนแพ็กแบตเตอรี่ พร้อมทดสอบต้นแบบทั้งหมดจากข้อกำหนดร่วมในสภาวะการใช้งานจริง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะความเป็นไปได้ในการพัฒนาแพล็ตฟอร์มสำหรับประเทศไทยต่อไป

30 พ.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: