หน้าแรก วินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า! นำร่องแล้วที่บางกรวย – บางพลัด
วินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า! นำร่องแล้วที่บางกรวย – บางพลัด
27 มิ.ย. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

ENTEC สวทช. ร่วมกับ กฟผ. และหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ส่งมอบ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 50 คัน ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในพื้นที่ อำเภอบางกรวย นนทบุรี และ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับให้บริการสาธารณะในประเทศไทย เพื่อเป็นโมเดลวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า นำร่องใน 2 พื้นที่โดยมีการติดตามเก็บข้อมูลการใช้งานด้านต่าง ๆ ก่อนขยายผลไปในพื้นที่อื่นต่อไป มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สอดคล้องกับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ อีกทั้งเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคต

แชร์หน้านี้: