หน้าแรก 1 ปี แผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน Medical AI
1 ปี แผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน Medical AI
1 ก.ย. 2566
0
คลิปสั้นทันเหตุการณ์

สวทช. ร่วมกับ สดช. แถลงผลการดำเนินงาน 1 ปี ตามแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2565–2570 พร้อมลงนามความร่วมมือ “การวิจัยพัฒนาชุดข้อมูลและนวัตกรรม เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์” สนับสนุนการนำเทคโนโลยี AI ไปช่วยยกระดับการแพทย์ และเพื่อขับเคลื่อน Medical AI ตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อผลักดันไทยก้าวสู่การเป็น Medical Hub ของเอเชียในอนาคต.

1 ก.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: