หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI) ทุนวิจัย กฟผ.-สวทช. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) โปรแกรมวิจัย กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2562
เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) โปรแกรมวิจัย กฟผ.-สวทช. ประจำปี 2562
5 มี.ค. 2562
0
ทุนวิจัย กฟผ.-สวทช.

การเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal)

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่่่่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้พลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้พิจารณาขอบเขตงานวิจัยทั้งหมด 3 แผนงาน รวมถึง “หัวข้องานวิจัยมุ่งเป้า” (โจทย์วิจัยที่มีความต้องการเป็นพิเศษ) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

  • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

***เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562***

5 มี.ค. 2562
0
แชร์หน้านี้: