หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDI) ทุนวิจัย กฟผ.-สวทช. โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2563
โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2563
1 ก.พ. 2563
0
ทุนวิจัย กฟผ.-สวทช.

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช.  ประกาศเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ใช้ในกิจการไฟฟ้า ให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ภายใต้ขอบเขตงานวิจัย 3 กรอบ คือ

  1. พลังงานหมุนเวียน
  2. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และ
  3. การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน

รายละเอียดเพิ่มเติม | แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

***เปิดรับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563***

1 ก.พ. 2563
0
แชร์หน้านี้: