หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิได้รับทุนภายใต้โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) ปีการศึกษา 2566
รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิได้รับทุนภายใต้โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) ปีการศึกษา 2566
23 มิ.ย. 2566
0
  • Announcement on the List of Applicants who Passed the 3rd Round Interview and were Eligible for a Grant of TAIST-Tokyo Tech Scholarship, Academic Year 2023, 3rd Round (English version) (Thai version)
  • Announcement on the List of Applicants who Passed the 2nd Round Interview and were Eligible for a Grant of TAIST-Tokyo Tech Scholarship, Academic Year 2023, 2nd Round For Artificial Intelligence and Internet of Thing: AIoT Program and Sustainable Energy and Resources Engineering: SERE Program (English version)  (Thai version)
  • Announcement on List of Applicants who Passed the 2nd Round Interview and were Eligible for a Grant of TAIST-Tokyo Tech Scholarship, Academic Year 2023, 2nd Round For Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE Program (English version) (Thai version)
  • Announcement on List of Applicants who Passed the 1st Round Interview and were Eligible for a Grant of TAIST-Tokyo Tech Scholarship, Academic Year 2023  (English version)  (Thai version)

 

แชร์หน้านี้:
จดหมายข่าว สวทช.
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิได้รับทุนภายใต้โครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech) ปีการศึกษา 2566
อื่นๆ